Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 44
Tập 32, số 5 2022

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HÌNH MẤT RĂNG ĐƠN LẺ TRÊN IMPLANT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NĂM 2019 – 2020

EVALUATION OF SOME FACTORS ASSOCIATED WITH SINGLE PROSTHETICS ON THE IMPLANT AT HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2019 – 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Đăng Bình, Lê Thị Thùy Ly
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến phục hình đơn lẻ trên hệ thống Implant tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2019 - 2020. Nghiên cứu thực hiện 123 phục hình đơn lẻ gắn xi măng trên Implant Neodent của 82 bệnh nhân có các phục hình cố định loại gắn xi măng trên trụ implant vùng mất răng đơn lẻ. Kết quả cho thấy: Hút thuốc lá, tiểu đường là các yếu tố nguy cơ toàn thân gây tiêu xương quanh implant có ý nghĩa thống kê. Tiền sử nha chu không làm tăng nguy cơ tiêu xương quanh trụ implant có ý nghĩa thống kê. Khớp cắn không thăng bằng, thiết kế implant không chuyển bệ là các yếu tố tại chỗ ảnh hưởng đến sự tiêu xương quanh trụ implant có ý nghĩa thống kê.
Summary:
The study aims to evaluate some of the factors associated with single prosthetics on the Implant at The Hospital of Hai Phong Medical University in 2019 - 2020. The study performed 123 single cemented prosthetics on Neodent Implants of 82 patients with fixed cemented prosthetics on the implant. The results showed that Smoking, diabetes were the systemic risk factors for bone loss with statistical significance. Periodontal history did not increase the risk of bone loss around the implant with statistical significance. Unbalanced occlusion, implant design without pedestal transfer approaches are the local factors that affect the bone resorption.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan; implant; phục hình
Keywords:
Associated factors; implant; prosthetics
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/746
File nội dung:
o220544.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log