Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 160
Tập 32, số 5 2022

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2021

SOME RISK FACTORS RELATING TO UNCONTROLLED DIABETES TYPE 2 PATIENTS IN POLICE HOSPITAL OF HAI PHONG IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân, Đỗ Thị Thu Huyền, Lê Thị Thu Hằng, Cao Thị Vân Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả kiểm soát đái tháo đường týp 2 với một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Công an Thành Phố Hải Phòng năm 2021. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 281 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đủ tiêu chuẩn tham gia vào nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với kiểm soát đái tháo đường gồm: BMI ≥ 23kg/m2 (OR = 1,76), tiền sử uống rượu/bia (OR = 1,94), thói quen ăn ngọt (OR = 2,91), bệnh nhân có biến chứng đái tháo đường (OR = 1,99) và gia đình nghèo (OR = 5,004). Kết luận, yếu tố dinh dưỡng và lối sống của bệnh nhân liên quan chặt chẽ với tình trạng không kiểm soát được đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng.
Summary:
The study was done to describe the relationship between uncontrolled diabetes type patients with some risk factors at Haiphong Police Hospital in 2021. Subjects and Methods. Subjects included 281 patients met inclusion criteria. The method was a crosssectional study. Results. Some risk factors that were significantly associated with uncontrolled diabetes type 2 patients included BMI ≥ 23 (kg/m2) (AOR = 1.76), habit of alcohol/beer drinking (AOR = 1.94), sweet eating habit (AOR = 2.91), diabetes type 2 patients with complications (AOR = 1.99), and poor family (AOR = 5.004). Conclusions. Nutritional factors, life styles of patients were strongly associated with uncontrolled diabetes type 2 patients at Hai Phong Police Hospital.
Từ khóa:
BMI; kiểm soát đái tháo đường týp 2; sử dụng bia rượu; thói quen ăn ngọt; yếu tố liên quan
Keywords:
Alcohol/beer drinking; body mass index (BMI); controlled diabetes type 2 patients; risk factors; sweet eating habit
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/762
File nội dung:
o2205160.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log