Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 95
Tập 32, số 5 2022

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA NĂM 2019

SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE AND PRACTICE ON RABIES PREVENTION AND CONTROL MEASURES AMONG INHABITANTS IN YEN CHAU DISTRICT, SON LA PROVINCE, 2019
Tác giả: Hoàng Thị Thuận, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 375 người dân thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2019 bằng bộ câu hỏi nhằm mục tiêu mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại của người dân. Kết quả cho thấy: Việc không tiêm phòng cho chó của các hộ gia đình có liên quan với trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (OR = 4,97; 95% CI: 3,15 – 7,83) và nghề nghiệp không phải là cán bộ công nhân viên chức (OR: 2,66; 95% CI: 1,45 – 4,88). Người dân có thực hành về phòng chống bệnh dại không đạt liên quan tới giới tính (nam giới, OR: 1,77; 95% CI: 1,15 – 2,73), nhóm tuổi (từ 40 tuổi trở xuống, OR: 1,47; 95% CI: 1,02 – 2,42), dân tộc (Thái, OR: 3,34; 95% CI: 2,12 – 5,28), trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (OR: 7,46; 95% CI: 4,56 – 12,20), nghề nghiệp không phải là cán bộ công nhân viên chức (OR: 6,62; 95% CI: 3,04 – 14,4). Để nâng cao kiến thức và thực hành của người dân về phòng chống bệnh dại, địa phương cần có những biện pháp truyền thông trực tiếp và tích cực hơn đối với các đối tượng có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông, đối tượng là nam giới và người dân tộc.
Summary:
A cross - sectional study of 375 inhabitants in Yen Chau district, Son La province in 2019 used a questionnaire to describe some factors related to knowledge and practice on rabies prevention and control measures among inhabitants. The result showed that: the gap vaccination for dogs of households was associated with an education level below high school (OR = 4.97; 95% CI: 3.15 – 7.83) and occupation non-cadres and employees (OR: 2.66; 95% CI: 1.45 – 4.88). People had poor rabies prevention practices related to gender (Male: OR: 1.77; 95% CI: 1.15 – 2.73), ages group (from 40 years old and under: OR: 1.47; 95% CI: 1.02 – 2.42), Ethnicity (Thai: OR: 3.34; 95% CI: 2.12 – 5.28), Education level below high school (OR: 7.46; 95% CI: 4.56 – 12.20), occupation is not a public employee (OR: 6.62; 95CI: 3.04 – 14.4) ). To enhance the people’s knowledge and practice of rabies prevention, the local authority needs to have more direct and active communication measures for those with an education level below high school, men, and people of ethnicity.
Từ khóa:
Bệnh dại; Yên Châu; Sơn La
Keywords:
Rabies; Yen Chau; Son La
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/753
File nội dung:
o220595.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log