Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 167
Tập 32, số 5 2022

THỰC TRẠNG DẤU HIỆU NGHIỆN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC, HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG NĂM 2021

SMARTPHONE ADDICTION AND RELATED FACTORS AMONG SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS IN AN DUONG DISTRICT, HAI PHONG IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thu Thảo
Tóm tắt:
Nghiện điện thoại thông minh (ĐTTM) có xu hướng gia tăng đi kèm tác động bất lợi đến sức khỏe và chất lượng học tập ở học sinh. Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dấu hiệu nghiện ĐTTM ở học sinh phổ thông tại huyện An Dương, Hải Phòng năm 2021. Thông tin về đặc điểm chung và dấu hiệu nghiện ĐTTM được thu thập qua phỏng vấn 848 học sinh lớp 6 - lớp 12. Kết quả cho thấy điểm nghiện ĐTTM trung bình ở học sinh là 101,65 ± 21,97, ở nữ cao hơn nam (103,71 ± 20,65 và 99,11 ± 23,26). Nghiên cứu phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trầm cảm và điểm dấu hiệu nghiện ĐTTM ở học sinh. Vì vậy, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cũng như triển khai nghiên cứu diện rộng hơn để sớm phát hiện dấu hiệu và dự phòng ảnh hưởng của nghiện ĐTTM ở học sinh phổ thông.
Summary:
Smartphone addiction tent to increase with adverse effects on the health and quality of students. This cross - sectional study aims to describe the current situation and some factors related to smartphone addiction among secondary and high school students in An Duong district, Hai Phong in 2021. General information and smartphone addiction scores were collected by interviewing 848 grade 6 - 12 students. The results showed that the average smartphone addiction score of students was 101.65 ± 21.97, scores were seen higher in female students compared to males (103.71 ± 20.65 and 99.11 ± 23.26). It was seen that signs of depression are related to the high score of smartphone addiction among participants. Therefore, it’s necessary to develop close cooperation between families and schools as well as to conduct research on a larger scale to both detect early signs and prevent the effects of smartphone addiction among secondary and high school students.
Từ khóa:
Nghiện điện thoại thông minh; học sinh phổ thông; Thành phố Hải Phòng
Keywords:
Smartphone addiction; high school students; Hai Phong City
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/763
File nội dung:
o2205167.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log