Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 66
Tập 32, số 5 2022

THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG NĂM 2021

ANTIMICROBIAL RESISTANCE AT HAI PHONG INTERNATIONAL HOSPITAL IN 2021
Tác giả: Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Thị Quỳnh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu nhằm mô tả thực trạng kháng kháng sinh tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021 từ 2429 mẫu bệnh phẩm có kết quả vi khuẩn dương tính. Kết quả cho thấy tác nhân gây nhiễm khuẩn hay gặp nhất là E. coli (24,9%), tiếp theo là Strep. agalactiae (24,7%) và S. aureus (12,2%). Vi khuẩn chủ yếu được phân lập từ mẫu bệnh phẩm nước tiểu, dịch sinh dục và mủ. Vi khuẩn E. coli đã kháng với trimethoprim/sulfamethoxazol (67,3%), cefuroxim (55,1%), cefotaxim (51,1%), ciprofloxacin (45,2%) và levofloxacin (43,6%). Tỉ lệ sinh ESBL của chủng E. coli lên tới 62,5%. Các vi khuẩn Gram âm gây bệnh đường hô hấp như M. catarrhalis và Haemophilus spp. đã có tỉ lệ kháng rất cao với các kháng sinh đường uống được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng như amoxicillin/clavulanat (47,0 - 100%), nhóm macrolid (79,6%). 77,3% chủng tụ cầu đã kháng methicillin và tỉ lệ tụ cầu vàng kháng clindamycin cũng lên tới 81,8%. Tỷ lệ Strep.pneumoniae kháng với các kháng sinh đường uống rất cao như levofloxacin (100%), erythromycin (98,2%) và cefuroxim (81,8%).
Summary:
Retrospective study describing the current situation of antibiotic resistance at Hai Phong International Hospital in 2021 from 2429 positive bacterial specimens. The results showed that the most common infectious agent was E. coli (24.9%), followed by Strep. agalactiae (24.7%) and S. aureus (12.2%). Bacteria are mainly isolated from urine, genital fluid and puss specimens. E. coli was resistant to trimethoprim/ sulfamethoxazol (67.3%), cefuroxime (55.1%), cefotaxime (51.1%), ciprofloxacin (45.2%) and levofloxacin (43.6%). The ESBL production rate of E. coli strain was up to 62.5%. Gram - negative bacteria causing respiratory infection diseases such as M. catarrhalis and Haemophilus spp. had a markable rate of resistance to oral antibiotics widely used in the community such as amoxicillin/clavulanate (47.0 - 100%), macrolide group (79.6%). S. aureus is 77.3% resistant to methicillin and the rate of clindamycin resistance of S. aureus is notable of 81.8%. The rate of Strep. pneumoniae resistant to oral antibiotics is very high including levofloxacin (100%), erythromycin (98.2%) and cefuroxime (81.8%).
Từ khóa:
Kháng kháng sinh; quinolon; bệnh viện; Hải Phòng
Keywords:
Antibiotic resistant; quinolon; hospital; Hai Phong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/749
File nội dung:
o220566.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log