Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 66
Tập 32, số 5 2022

THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG NĂM 2021

ANTIMICROBIAL RESISTANCE AT HAI PHONG INTERNATIONAL HOSPITAL IN 2021
Tác giả: Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Thị Quỳnh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu nhằm mô tả thực trạng kháng kháng sinh tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021 từ 2429 mẫu bệnh phẩm có kết quả vi khuẩn dương tính. Kết quả cho thấy tác nhân gây nhiễm khuẩn hay gặp nhất là E. coli (24,9%), tiếp theo là Strep. agalactiae (24,7%) và S. aureus (12,2%). Vi khuẩn chủ yếu được phân lập từ mẫu bệnh phẩm nước tiểu, dịch sinh dục và mủ. Vi khuẩn E. coli đã kháng với trimethoprim/sulfamethoxazol (67,3%), cefuroxim (55,1%), cefotaxim (51,1%), ciprofloxacin (45,2%) và levofloxacin (43,6%). Tỉ lệ sinh ESBL của chủng E. coli lên tới 62,5%. Các vi khuẩn Gram âm gây bệnh đường hô hấp như M. catarrhalis và Haemophilus spp. đã có tỉ lệ kháng rất cao với các kháng sinh đường uống được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng như amoxicillin/clavulanat (47,0 - 100%), nhóm macrolid (79,6%). 77,3% chủng tụ cầu đã kháng methicillin và tỉ lệ tụ cầu vàng kháng clindamycin cũng lên tới 81,8%. Tỷ lệ Strep.pneumoniae kháng với các kháng sinh đường uống rất cao như levofloxacin (100%), erythromycin (98,2%) và cefuroxim (81,8%).
Summary:
Retrospective study describing the current situation of antibiotic resistance at Hai Phong International Hospital in 2021 from 2429 positive bacterial specimens. The results showed that the most common infectious agent was E. coli (24.9%), followed by Strep. agalactiae (24.7%) and S. aureus (12.2%). Bacteria are mainly isolated from urine, genital fluid and puss specimens. E. coli was resistant to trimethoprim/ sulfamethoxazol (67.3%), cefuroxime (55.1%), cefotaxime (51.1%), ciprofloxacin (45.2%) and levofloxacin (43.6%). The ESBL production rate of E. coli strain was up to 62.5%. Gram - negative bacteria causing respiratory infection diseases such as M. catarrhalis and Haemophilus spp. had a markable rate of resistance to oral antibiotics widely used in the community such as amoxicillin/clavulanate (47.0 - 100%), macrolide group (79.6%). S. aureus is 77.3% resistant to methicillin and the rate of clindamycin resistance of S. aureus is notable of 81.8%. The rate of Strep. pneumoniae resistant to oral antibiotics is very high including levofloxacin (100%), erythromycin (98.2%) and cefuroxime (81.8%).
Từ khóa:
Kháng kháng sinh; quinolon; bệnh viện; Hải Phòng
Keywords:
Antibiotic resistant; quinolon; hospital; Hai Phong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/749
File nội dung:
o220566.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log