Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 9
Tập 32, số 5 2022

TỔNG QUAN VỀ XU HƯỚNG ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRÊN THẾ GIỚI

TRENDS IN PHARMACIST EDUCATION IN THE WORLD
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Phương
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài báo nhằm phân tích xu hướng trong đào tạo dược sĩ trên thế giới đầu thế kỷ XXI để góp phần cải thiện chương trình đào tạo dược sĩ của Việt Nam. Kết quả cho thấy: Đào tạo dược sĩ tập trung vào người bệnh, với thực hành chăm sóc dược là xu hướng phổ biến, như hệ PharmD 6 năm ở Hoa Kỳ, hệ thạc sĩ dược 4 năm ở Anh,…. Một số nước áp dụng hệ đào tạo PharmD nhưng không chỉ tập trung vào chăm sóc dược/dược lâm sàng, hoặc duy trì song song hệ cử nhân khoa học dược. Nhiều nước duy trì hệ đào tạo dược sĩ truyền thống, với bằng cử nhân, chăm sóc dược được bổ sung là một trong những định hướng thực hành. Xu hướng tập trung vào người bệnh là điểm cốt lõi trong đào tạo dược sĩ, nhưng với các mô hình khác nhau, phù hợp với yêu cầu và thực tế phát triển ở mỗi quốc gia
Summary:
Aiming at improving pharmacy education toward global integration, this paper review the trend in pharmacist education worldwide in the beginning of the 21st century. Patientcentered pharmacist education is the major trend in pharmacy programs in many countries, including 6 years, PharmD program in the US, Canada, or Bachelor/Master of Pharmacy in Australia, and UK. Some countries applied the PharmD model, but not only addressed pharmaceutical care, or maintained bachelor degrees in pharmaceutical science. Other countries maintain a traditional approach to train pharmacists adding pharmaceutical care as one of the pathways in their curricula. In conclusion, patient - centered pharmacist education is the trend to be the core curriculum in pharmacy programs worldwide with different education models.
Từ khóa:
Xu hướng; đào tạo dược sĩ; chăm sóc dược; tập trung vào người bệnh
Keywords:
Trends; pharmacist education; pharmaceutical care; patient centered
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/741
File nội dung:
r220509.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log