Chủ nhật, 27/11/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan của học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu: Khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam
Tỷ lệ và chủng loại biến thể huyết thanh xoắn khuẩn vàng da lưu hành ở bệnh nhân tại một số bệnh viện thuộc 3 tỉnh tại Việt Nam năm 2018 - 2019
Trang: 50
Tập 32, số 7 2022

HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

BEHAVIOR OF PREMARITAL SEX AND SOME RELATED FACTORS OF STUDENTS AT HIGH SCHOOLS IN GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY IN 2022
Tác giả: Tôn Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Tập, Bùi Thị Phương, Phạm Thị Hải Yến, Hà Thị Lệ Hằng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành đối với 544 học sinh đang theo học tại 04 trường trung học phổ thông (THPT) công lập tại quận Gò Vấp nhằm mô tả thực trạng hành vi quan hệ tình dục (QHTD) trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan của học sinh tại một số THPT trên địa bàn quận năm 2022. Kết quả cho thấy có 94,1% học sinh đạt hành vi chung về QHTD trước hôn nhân. Nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hành vi QHTD trước hôn nhân của học sinh, khối lớp (OR = 0,15; 95%CI: 0,04 - 0,51); trao đổi/chia sẻ vấn đề sức khỏe sinh sản (SKSS) (OR = 2,73; 95%CI: 1,11 - 6,30); sử dụng rượu bia (OR = 0,23; 95%CI: 0,07 - 0,99); hút thuốc (OR = 0,37; 95%CI: 0,15 - 0,94); kiến thức chung (OR = 3,20; 95%CI: 1,45 - 7,04); thái độ chung (OR = 3,93; 95%CI: 1,57 - 9,20). Cần tổ chức lớp tập huấn kiến thức về SKSS và QHTD trước hôn nhân cho học sinh, lồng ghép trong giờ sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa theo chủ đề. Phụ huynh tăng cường chia sẻ và quan tâm hỗ trợ cho con cái về SKSS vị thành niên (VTN), đồng thời cho các em tham gia lớp ngoại khóa về SKSS nhằm nâng cao hiểu biết, thái độ tích cực, tham gia phòng, chữa bệnh liên quan tới SKSS.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 544 students studying at 04 public high schools in the Go Vap district to describe the status of premarital sex behavior and some related factors. The relationship of students at some high schools in the district in 2022. The results showed that 94.1% of students with common behavior achieved premarital sex. Many factors affect students’ premarital sex behavior, grade level (OR = 0.15; 95%CI: 0.04 - 0.51); exchange/share reproductive health issues (OR = 2.73; 95%CI: 1.11 - 6.30); alcohol use (OR = 0.23; 95%CI: 0.07 - 0.99); smoking (OR = 0.37; 95%CI: 0.15 - 0.94); general knowledge (OR = 3.20; 95%CI: 1.45 - 7.04); general attitude (OR = 3.93; 95%CI: 1.57 - 9.20). It is necessary to organize a training course on knowledge about reproductive health and premarital sex for students, integrating it into thematic hours and extracurricular activities. Parents increase sharing and support for their children about adolescent reproductive health, and at the same time allow them to participate in extracurricular classes on reproductive health to improve their understanding, positive attitudes, and participation prevention and treatment of diseases related to reproductive health.
Từ khóa:
Quan hệ tình dục trước hôn nhân; học sinh; trường trung học phổ thông; quận Gò Vấp
Keywords:
Premarital sex; students; high school; Go Vap district
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/841
File nội dung:
o220750.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log