Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 72
Tập 32, số 7 2022

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CẢNH BÁO TRÊN BAO THUỐC LÁ VÀ Ý ĐỊNH BỎ THUỐC Ở NHỮNG NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ ĐIẾU TẠI VIỆT NAM

ASSOCIATION BETWEEN GRAPHIC HEALTH WARNINGS ON CIGARETTE PACKS AND INTENTION TO QUIT SMOKING IN CIGARETTE SMOKERS IN VIETNAM
Tác giả: Phan Văn Sang, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình Thắng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm đánh mô tả mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu tại Việt Nam. Nghiên cứu thứ cấp sử dụng bộ dữ liệu từ khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống phân tầng theo hai giai đoạn để tạo ra bộ dữ liệu đại diện quốc gia vào năm 2010 và điều tra nhắc lại vào năm 2015. Cỡ mẫu được thực hiện dựa trên 2775 những người hút thuốc lá điếu dựa trên 9,514 hộ gia đình được chọn. Sử dụng hình ảnh cảnh báo sức khỏe để đánh giá mức độ ý định bỏ thuốc lá. Kết quả cho thấy rằng: Hình ảnh cảnh báo đã làm giảm 67,6% số người hút thuốc lá tại Việt Nam. Về các yếu tố liên quan hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá gồm những người có ý định bỏ thuốc lá trong 12 tháng tới (OR = 3,0 - 95%KTC: 1,4 – 6,3), có ý định bỏ thuốc lá trong tháng tới (32,4 - 95%KTC:19,1 - 55,0). Kết quả cho thấy, hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc có tác động mạnh đến ý định từ bỏ thuốc lá. Cần tăng cường truyền thông bằng hình ảnh cảnh báo về tác hại của thuốc lá ở nơi tập trung đông dân cư trên các địa bàn trong cả nước Việt Nam.
Summary:
This study aimed to describe association between graphic health warnings on cigarette packs and intention to quit smoking in cigarette smokers in Vietnam. The secondary study used a dataset from the global survey of adult smoking (GATS) with a two-stage stratified systematic random sampling method to generate a nationally representative dataset in 2010 and again in 2015. The sample size is based on 2775 cigarette smokers based on 9514 selected households. Assess the degree of intention to quit smoking based on health warning images. The results showed that: Health warning images have reduced 67.6% of people using tobacco in Vietnam. Smokers who intend to quit in the next 12 months (OR = 3.0 - 95% CI: 1.4 - 6.3), intend to quit in the next month (OR = 32.4 - 95% CI: 19.1 - 55.0) from health warning images. The health warning image on the pack has a strong impact on the intention to quit smoking. It is necessary to strengthen communication with images of health warnings about the harmful effects of tobacco in densely populated areas across the country.
Từ khóa:
Hình ảnh cảnh báo; ý định bỏ thuốc lá; tác động; người trưởng thành
Keywords:
Graphic health warnings; smoking quit intention; impact; adult
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/843
File nội dung:
o220772.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log