Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 17
Tập 32, số 7 2022

MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỚI ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM E. COLI MANG GEN MCR-1 KHÁNG KHÁNG SINH Ở NGƯỜI CHĂN NUÔI TẠI XÃ YÊN NAM, TỈNH HÀ NAM, 2019

ASSOCIATIONS BETWEEN KNOWLEDGE – ATTITUDE – PRACTICE AND CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK ACTIVITIES AND E. COLI-HABOURING-MCR-1 INFECTION AMONG FARMERS IN YEN NAM COMMUNE, HA NAM PROVINCE IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Trần Thị Mai Hưng, Lương Minh Tân, Phạm Duy Thái, Khương Thị Tâm, Nguyễn Thị Minh, Phạm Thị Thanh Duyên, Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Trần Hiển, Đặng Đức Anh, Nguyễn Thị Thi Thơ, Trần Huy Hoàng
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả mối liên quan giữa đặc điểm của hoạt động chăn nuôi tới kiến thức, thái độ và thực hành của người chăn nuôi về kháng sinh (KS) và kháng kháng sinh (KKS) trong chăn nuôi và giữa kiến thức, thái độ và thực hành với tình trạng nhiễm E. coli mang gen mcr-1 kháng colistin ở người làm chăn nuôi tại xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam năm 2019. Nghiên cứu thực hiện trên 139 đối tượng, sử dụng bộ câu hỏi và thang điểm để đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành và lấy mẫu phân để xác định tình trạng nhiễm của người tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy người làm việc ở trang trại có quy mô vừa có thái độ tốt thấp hơn 70% so với nhóm làm việc ở trang trại có quy mô nông hộ. Nhóm ở trang trại nhỏ và vừa sử dụng KS gấp 11,3 lần so với nhóm nông hộ. Nhóm ở trang trại chỉ nuôi gà sử dụng KS gấp 31,9 lần so với nhóm ở trang trại chỉ nuôi lợn. Người có thái độ đúng về vấn đề KKS (cho rằng KKS có xảy ra trong chăn nuôi) có khả năng nhiễm thấp hơn 82% tới 84% so với những người có thái độ chưa đúng về vấn đề này. Kết quả cho thấy người làm việc ở quy mô chăn nuôi càng lớn càng cần được nâng cao kiến thức và thái độ nhằm tăng cường các thực hành tốt trong sử dụng kháng sinh và hạn chế tình trạng nhiễm vi khuẩn kháng thuốc trên người.
Summary:
A cross - sectional survey was conducted to investigate associations between livestock activities with knowledge, attitude and practice of livestock farmers and between knowledge, attitude and practice with E. coli-habouringmcr-1 infection status in farmers in Yen Nam commune, Duy Tien district, Ha Nam province in 2019. A structured questionnaire and scale were utilized to collect and assess knowledge, attitude and practice of 139 participants. 139 feces samples were collected from the farmers to assess their infection status. The possibility of having a good attitude among farmers working in medium-scale farms was 70% higher than those working in household scale farms. Farmers working in small and medium-scale farms used antibiotics for food animals 11.3 times higher than those working in household-scale farms. Farmers in poultry farms used antibiotics for food animals 31.9 times higher than those working in swine farms. Farmers who believed that antibiotic resistance occurred in livestock had a 82% to 84% lower possibility of infection, compared to those who had a bad attitude toward this issue. The results showed that the larger the livestock scale was, the more necessary is enhancing the knowledge and attitude of farmers in order to promote good practices in antibiotic usage for food animals and minimize infection with antibiotic resistant bacteria in humans.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; kháng sinh; kháng kháng sinh; chăn nuôi; gà; lợn; quy mô chăn nuôi; E. coli; mcr-1; Việt Nam
Keywords:
Knowledge; attitude; practice; antibiotic, antibiotic resistance; livestock; chicken; pig; farm-scale, E. coli; mcr-1; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/838
File nội dung:
o220717.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log