Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 173
Tập 32, số 7 2022

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI CÔNG NGHỆ NANOBODY TRONG VIỆC TRUNG HÒA MỘT SỐ BIẾN THỂ SARS-COV-2

PRE-FEASIBILITY STUDY OF THE USE OF NANOBODY TECHNOLOGY FOR NEUTRALIZING SARS-COV-2 VARIANTS
Tác giả: Lê Minh Quý, Lê Quang Hòa, Lê Thị Bích Trâm, Nguyễn Lê Khánh Hằng, Bùi Liêm Chính, Đặng Bách Tài, Nguyễn Thị Kim Giang, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Hương
Tóm tắt:
Các nanobody trung hòa mạnh SARS-CoV-2 là giải pháp tiềm năng để phòng ngừa và điều trị COVID-19. Gần đây, chế phẩm nanobody N21 đã được thử nghiệm tiền lâm sàng theo đường xông và cho kết quả trung hòa mạnh chủng gốc Vũ Hán trên mô hình chuột hamster Syria. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá khả năng trung hòa biến chủng Delta của chế phẩm N21 và đánh giá tiền khả thi giá thành, tính phức tạp của quy trình sản xuất chế phẩm. Đầu tiên, N21 tái tổ hợp đã được biểu hiện và tinh sạch thành công từ Escherichia coli BL21(DE3). Các kết quả phân tích cộng hưởng plasmon bề mặt cho thấy N21 có ái lực cao với miền liên kết thụ thể (RBD) của chủng Vũ Hán và biến thể Delta, thể hiện ở giá trị KD lần lượt là 8,8 × 10 - 12 và 5,8 × 10 - 11M. Kết quả thử nghiệm kỹ thuật trung hòa giảm đám hoại tử (PRNT) cho thấy N21 có hoạt tính trung hòa mạnh SARS-CoV-2 với giá trị PRNT50 đối với chủng Vũ Hán và biến chủng Delta lần lượt là 0,12 và 0,17nM. Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm N21 cũng đã được đề xuất với giá thành ước tính của một liều xông là 52800VND. Tất cả các kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng của N21 trong việc trung hòa một số biến thể của SARS-CoV-2.
Summary:
Nanobodies with high neutralizing activity against SARS-CoV-2 represent a potential approach for the prevention and treatment of COVID-19. Recently, the Nanobody N21 has been shown to inhibit strongly the infection of the original strain of SARS-CoV-2 in the Syrian hamster model when administered via the inhalation route. The aim of this study was to evaluate neutralizing efficacy of N21 against the SARS-CoV-2 Delta variant and explore the feasibility of production costs and the complexity of the manufacturing process. Firstly, recombinant N21 was successfully expressed and purified from E. coli BL21(DE3) periplasm. This nanobody was found to bind potently to the receptor-binding domains (RBD) of both the original Wuhan and Delta strains with K D values of 8.8 × 10-12 M and 5.8 × 10-11 M, respectively. Plaque reduction neutralization test (PRNT) showed that the PRNT 50 value of N21 for Wuhan strain was 0.12 nM and that for Delta strain was 0.17 nM. The production process of N21 was presented and analyzed, leading to an estimated cost of 52800 VND per inhalation. Altogether, these findings highlight the therapeutic potential of N21 for neutralizing SARS-CoV-2 variants.
Từ khóa:
Nanobody; trung hòa vi rút; SARS-CoV-2; COVID-19
Keywords:
Nanobody; virus neutralization; SARS-CoV-2; COVID-19
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/853
File nội dung:
o2207173.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log