Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 173
Tập 32, số 7 2022

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI CÔNG NGHỆ NANOBODY TRONG VIỆC TRUNG HÒA MỘT SỐ BIẾN THỂ SARS-COV-2

PRE-FEASIBILITY STUDY OF THE USE OF NANOBODY TECHNOLOGY FOR NEUTRALIZING SARS-COV-2 VARIANTS
Tác giả: Lê Minh Quý, Lê Quang Hòa, Lê Thị Bích Trâm, Nguyễn Lê Khánh Hằng, Bùi Liêm Chính, Đặng Bách Tài, Nguyễn Thị Kim Giang, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Hương
Tóm tắt:
Các nanobody trung hòa mạnh SARS-CoV-2 là giải pháp tiềm năng để phòng ngừa và điều trị COVID-19. Gần đây, chế phẩm nanobody N21 đã được thử nghiệm tiền lâm sàng theo đường xông và cho kết quả trung hòa mạnh chủng gốc Vũ Hán trên mô hình chuột hamster Syria. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá khả năng trung hòa biến chủng Delta của chế phẩm N21 và đánh giá tiền khả thi giá thành, tính phức tạp của quy trình sản xuất chế phẩm. Đầu tiên, N21 tái tổ hợp đã được biểu hiện và tinh sạch thành công từ Escherichia coli BL21(DE3). Các kết quả phân tích cộng hưởng plasmon bề mặt cho thấy N21 có ái lực cao với miền liên kết thụ thể (RBD) của chủng Vũ Hán và biến thể Delta, thể hiện ở giá trị KD lần lượt là 8,8 × 10 - 12 và 5,8 × 10 - 11M. Kết quả thử nghiệm kỹ thuật trung hòa giảm đám hoại tử (PRNT) cho thấy N21 có hoạt tính trung hòa mạnh SARS-CoV-2 với giá trị PRNT50 đối với chủng Vũ Hán và biến chủng Delta lần lượt là 0,12 và 0,17nM. Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm N21 cũng đã được đề xuất với giá thành ước tính của một liều xông là 52800VND. Tất cả các kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng của N21 trong việc trung hòa một số biến thể của SARS-CoV-2.
Summary:
Nanobodies with high neutralizing activity against SARS-CoV-2 represent a potential approach for the prevention and treatment of COVID-19. Recently, the Nanobody N21 has been shown to inhibit strongly the infection of the original strain of SARS-CoV-2 in the Syrian hamster model when administered via the inhalation route. The aim of this study was to evaluate neutralizing efficacy of N21 against the SARS-CoV-2 Delta variant and explore the feasibility of production costs and the complexity of the manufacturing process. Firstly, recombinant N21 was successfully expressed and purified from E. coli BL21(DE3) periplasm. This nanobody was found to bind potently to the receptor-binding domains (RBD) of both the original Wuhan and Delta strains with K D values of 8.8 × 10-12 M and 5.8 × 10-11 M, respectively. Plaque reduction neutralization test (PRNT) showed that the PRNT 50 value of N21 for Wuhan strain was 0.12 nM and that for Delta strain was 0.17 nM. The production process of N21 was presented and analyzed, leading to an estimated cost of 52800 VND per inhalation. Altogether, these findings highlight the therapeutic potential of N21 for neutralizing SARS-CoV-2 variants.
Từ khóa:
Nanobody; trung hòa vi rút; SARS-CoV-2; COVID-19
Keywords:
Nanobody; virus neutralization; SARS-CoV-2; COVID-19
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/853
File nội dung:
o2207173.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log