Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 91
Tập 32, số 7 2022

NGUY CƠ MẮC TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỲ LÂM, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

RISK OF DEPRESSION AND SOME FACTORS RELATED OF STUDENTS AT KY LAM HIGH SCHOOL, KY ANH DISTRICT, HA TINH PROVINCE IN 2022
Tác giả: Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Ngọc Thủy, Trần Xuân Nguyễn, Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Đặng Đức Nhu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ tháng 02/2022 đến tháng 06/2022 nhằm mô tả nguy cơ mắc trầm cảm và một số yếu tố liên quan đến đặc điểm cá nhân của học sinh tại trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc trầm cảm theo thang đo CES-D ở học sinh là 57,6%. Học sinh nữ có nguy cơ trầm cảm gấp 1,84 lần (KTC 95%: 1,19 – 2,93) so với học sinh nam (p < 0,05). Học sinh thường xuyên áp lực trước mỗi kỳ thi có nguy cơ mắc trầm cảm gấp 3,35 lần (KTC 95%: 1,78 – 6,31) so với học sinh không bao giờ áp lực trước mỗi kỳ thi (p < 0,001). Và học sinh có tình trạng sức khỏe không tốt trong 1 tuần qua có nguy cơ trầm cảm gấp 3,39 lần (KTC 95%: 1,39 – 8,29) so với học sinh tình trạng sức khỏe tốt (p < 0,05). Nguy cơ mắc trầm cảm ở học sinh là khá cao, do đó nhà trường cần có các biện pháp giúp giảm áp lực căng thẳng cho các em học sinh. Bản thân các học sinh cần tạo thói quen sinh hoạt và thư giãn lành mạnh cho bản thân sau những giờ học tập mệt mỏi.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was carried out from Feb. to Jun. 2022 to describe the risk of depression and analyze some factors related to individual characteristics of students at Ky Lam high school, Ky Anh district, Ha Tinh province. Research results showed that the risk of depression according to the CES-D scale in students was 57.6%. Female students had 1.84 (95% CI: 1.19 – 2.93) times higher risk of depression compared with male students (p < 0.05). Students who regularly stressed before each exam were 3.35 (95% CI: 1.78 – 6.31) times higher risk of depression compared with students who never pressured before each exam (p < 0.001). And students with unhealthy status in a past week had 3.39 (95% CI: 1.39 – 8.29) times higher risk of depression compared to students with healthy status (p < 0.05). The risk of depression in students was quite high, so the schools need to take measures to reduce stress for students. Students themselves need to create healthy living and relaxation habits for themselves after tiring studying hours.
Từ khóa:
Trầm cảm; yếu tố liên quan; học sinh; trung học phổ thông
Keywords:
Depression; risk factor; students; high school
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/845
File nội dung:
o220791.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log