Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 9
Tập 32, số 7 2022

PHÁT HIỆN MỘT SỐ HỌ VI RÚT GÂY BỆNH TRÊN NGƯỜI CÓ NGUỒN GỐC TỪ QUẦN THỂ CHUỘT HOANG DÃ TẠI THẠCH THẤT, HÀ NỘI, 2020 - 2021

DETECTING SEVERAL FAMILIES OF HUMAN VIRUSES ORIGINATING FROM WILD RAT POPULATIONS AT THE THACH THAT, HANOI, 2020 - 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Trà Giang, Vũ Trọng Dược, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Như Dương, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Chuột được coi là ổ chứa tự nhiên của một số vi rút gây bệnh cho con người đang trở thành mối lo ngại cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phát hiện vật liệu di truyền của một số họ vi rút trên quần thể chuột tại Thạch Thất, Hà Nội. Trong nghiên cứu này, 105 con chuột đã được thu thập tại Thạch Thất, Hà Nội bằng bẫy lồng. Với phương pháp phân loại hình thái học, tại Thạch Thất ghi nhận có 3 loài chuột. Trong đó chiếm ưu thế là chuột cống Rattus norvegicus với 84 con (chiếm 80%), tiếp đến chuột nhà Rattus tanezumi 16 con (15%) và chuột chù Suncus murinus 5 con (5%). Chuột được bắt chủ yếu tạị chợ (81%). Qua phân tích 210 mẫu hầu họng và mẫu phết hậu môn bằng phương pháp PCR phát hiện 9% số mẫu dương tính với vi rút. Trong đó, tại cả 2 vị trí đều ghi nhận sự có mặt của vi rút. Cả 3 họ vi rút Coronaviridae, Paramyxoviridae, Filoviridae và vi rút Influenza A đều được tìm thấy trên các mẫu bệnh phẩm từ chuột trong nghiên cứu này. Do vậy, cần có nghiên cứu tiếp theo để xác định loại vi rút, khả năng lây lan của vi rút và mức độ phơi nhiễm của con người với quần thể chuột.
Summary:
Rodents are considered natural reservoirs of several viral families that cause human diseases, which is become a concern for the health care system. The study was carried out to detect the genetic material of these virus families in rodent population at Thach That district, Hanoi. In this study, by cage trap, 105 rats were collected at Thach That district, Hanoi, Vietnam. With the method of morphological classification, the results illustrate that there are 3 rodent species in sampling field, in which Rattus norvegicus dominated (84 individuals - account for 80%), followed by Rattus tanezumi (16 individuals -15%) and Suncus murinus (5 individuals -5%). Rats were mainly captured in the market acounting for 81% of the total number of sampling rats. Among screening of 210 oral swab and rectal swab samples by PCR reaction, 9% in which were positive for the studied virus. The presence of the virus was recorded in both sampling sites. All four studied virus families (i.e. Coronaviridae, Paramyxoviridae, Filoviridae and Influenza A virus) were found in black rat (Rattus norvegicus). Therefore, further molecular biology studies in mouse samples with positive test results by PCR to determine the virus strain is needed.
Từ khóa:
Chuột; Thạch Thất; vi rút
Keywords:
Rat; Thach That; coronavirus; paramyxovirus; filovirus; influenzavirus
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/837
File nội dung:
o220709.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log