Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 153
Tập 32, số 7 2022

PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH LOÀI CỦA CRYPTOSPORIDIUM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG (IFA) VÀ PCR GIẢI TRÌNH TỰ TỪ MẪU CHẤT THẢI BIOGAS TẠI TỈNH BẮC GIANG

DETECTION AND SPECIES IDENTIFICATION OF CRYPTOSPORIDIUM BY USING IMMUNOFLUORESCENT ASSAY (IFA) AND PCR SEQUENCING FROM BIOGAS WASTE IN BAC GIANG
Tác giả: Nguyễn Thùy Trâm, Tăng Thị Nga, Lê Thị Trang, Phùng Thị Thu Hằng, Lê Thanh Hương, Phạm Thanh Hải, Lương Minh Hòa, Đoàn Thu Trà
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá sự khác nhau và hiệu quả của phương pháp IFA và PCR giải trình tự trong việc xác định sự hiện diện và định danh ở mức độ loài của Cryptosporidium spp. trong mẫu chất thải biogas. Trong nghiên cứu này, 167 mẫu chất thải biogas được thu thập từ 03 huyện (Việt Yên, Lạng Giang và Hiệp Hòa) của tỉnh Bắc Giang từ năm 2019 - 2020 để tìm bào nang Cryptosporidium. Có 16 trong số 167 (9,6%) mẫu được phân tích bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang (IFA) dương tính với Cryptosporidium spp.,. Trong số này 11 mẫu đồng thời được khẳng định dương tính với Cryptosporidium spp., bằng phương pháp PCR. Các mẫu dương tính với PCR được giải trình tự trên gen 18S rRNA. Cụ thể, có 4 loài Cryptosporidium scrofarum, 2 C. suis được phát hiện trong mẫu nước thải trước biogas. Có 2 loài C. scrofarum, 1 C. suis, 1 C. bailey và 1 C. meleagridis được phát hiện trong mẫu nước thải sau biogas. Kết quả PCR giải trình tự cho thấy các loài Cryptosporidium phân lập được là những loài lây truyền từ động vật sang người. Chính vì vậy, việc xác định Cryptosporidium spp. bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang, kết hợp với PCR giải trình tự gen 18S rRNA có ý nghĩa quan trọng trong các nghiên cứu dịch tễ học, điều tra nguồn gốc của nhiễm trùng và giám sát bệnh tiêu chảy do Cryptosporidium.
Summary:
This study was done to access the difference and effectiveness of using both IFA and PCR sequencing methods in species identification and confirmation of presence of Cryptosporidium spp. in biogas waste. In this study, 167 biogas waste samples were collected from biogas influent and effluent samples in three communes (Viet Yen, Lang Giang, and Hiep Hoa) in Bac Giang province frp, 2019 to 2020 to test for Cryptosporidium spp., and Giardia spp., (oo)cysts. Among these samples, 16 samples analyzed by immunofluorescent assay showed the presence of Cryptosporidium spp.,. Of which 11 samples were simultaneously confirmed by polymerase chain reaction. Nucleic acid sequencing was done on the 18S rRNA gene. Four Cryptosporidium scrofarum, and 2 C. suis were identified in biogas influent samples. Two C. scrofarum, 1 C. suis, 1 C. bailey, and 1 C. meleagridis were detected in biogas effluent samples. The sequencing results showed that the isolated Cryptosporidium spp. are zoonotic species. Therefore, the identification of Cryptosporidium spp. by IFA and PCR sequencing has important implications in epidemiological studies, investigation of infection/contamination origin, or surveillance of diarrhea caused by Cryptosporidium.
Từ khóa:
Cryptosporidium; Giardia; biogas influent/effluent; IFA; PCR
Keywords:
Cryptosporidium; Giardia; biogas influent/effluent; IFA; PCR
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/851
File nội dung:
o2207153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log