Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 121
Tập 32, số 7 2022

THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH NĂM 2022

THE STATUS AND SOME FACTORS RELATED TO MENTAL HEALTH OF STUDENTS AT HA TINH MEDICAL COLLEGE IN 2022
Tác giả: Phạm Thị Hằng, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Phương Lan
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiên trên 338 học sinh sinh viên hệ chính quy của trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh từ 6/2022 đến 7/2022 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Tình trạng sức khỏe tâm thần được đánh giá bằng bộ công cụ Depression Anxiety and Stress Scales: Thang đánh giá trầm cảm - lo âu - căng thẳng với 21 câu hỏi (DASS-21), các yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên có biểu hiện stress, lo âu và trầm cảm lần lượt là 11,8%, 8,3% và 1,8%. Các yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần bao gồm mâu thuẫn trong gia đình, mức độ hài lòng với phương pháp học tập, lựa chọn ngành học (p < 0,05)
Summary:
A cross - sectional descriptive study was carried out on 338 full-time students of Ha Tinh Medical College with the aim of describing the status and analyzing some factors related to mental health of students of the Ha Tinh Medical College. The status of mental health as well as factors related were assessed through the results of face-to-face interviews with students using the DASS-21 (Depression Anxiety and Stress Scales: Depression Rating Scale - Anxiety - Stress). Research results showed that the percentage of students with stress, anxiety and depression is 11.8%, 8.3% and 1.8%, respectively. Factors related to mental health include family conflicts, reasons for choosing a major and dissatisfaction with learning methods (p < 0.05).
Từ khóa:
Sức khỏe tâm thần; sinh viên y khoa; DASS-21
Keywords:
Mental health; medical student; DASS-21
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/848
File nội dung:
o2207121.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log