Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 40
Tập 32, số 7 2022

TỶ LỆ VÀ CHỦNG LOẠI BIẾN THỂ HUYẾT THANH XOẮN KHUẨN VÀNG DA LƯU HÀNH Ở BỆNH NHÂN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN THUỘC 3 TỈNH TẠI VIỆT NAM NĂM 2018 - 2019

LEPTOSPIROSIS SEROVARS CIRCULATING AMONG PATIENTS IN SOME HOSPITALS IN THREE PROVINCES OF VIETNAM FROM 2018 TO 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Thu, Phạm Thanh Hải, Lương Minh Hòa, Đỗ Bích Ngọc, Phan Đăng Thân, Nguyễn Tự Quyết, Hoàng Đức Hạnh, Trần Văn Đình, Lê Thị Phương Mai
Tóm tắt:
Xoắn khuẩn vàng da có hai loài Leptosira interrogans gồm các chủng gây bệnh và Leptospira biflexa gồm các chủng hoại sinh không gây bệnh, sống tự do trong nước. Mục tiêu của nghiên cứu cắt ngang tiến cứu này nhằm xác định tỷ lệ và các biến thể huyết thanh xoắn khuẩn vàng da tại tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh và Thành phố Cần Thơ năm 2018 - 2019. Trong tổng số 3815 được tuyển chọn vào nghiên cứu có 253 trường hợp mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da được xác định thông qua xét nghiệm ngưng kết vi lượng trên kính hiển vi (MAT). Trong số 253 mẫu huyết thanh của bệnh nhân, đã xác định được các biến thể huyết thanh xoắn khuẩn vàng da ở 222 mẫu huyết thanh. Kết quả cho thấy có 20 biến thể huyết thanh đã được xác định ở 3 tỉnh Hà Tĩnh (18 biến thể), Thái Bình (17 biến thể) và Cần Thơ (12 biến thể). Các biến thể huyết thanh lưu hành phổ biến ở các tỉnh là khác nhau. Tuy nhiên các biến thể lưu hành phổ biến nhất là Louisiana, Panama, Javanica, Patoc, và Bataviae chiếm hơn 60% trong tổng số các biến thể. Về hiệu giá kháng thể, 80% mẫu huyết thanh dương tính với MAT ở hiệu giá ≥ 1:100. Nghiên cứu cho thấy các biến thể huyết thanh xoắn khuẩn vàng da lưu hành tại Việt Nam rất đa dạng.
Summary:
The hospital - based study aimed to describe the leptospirosisserovars circulating among patients in some hospitals in Thai Binh, Ha Tinh, and Can Tho city from 2018 to 2019. In total 3815 patients were selected into the study, of them 253 cases were confirmed with Leptospirosis by MAT. Leptospira serovars were identified among 222 samples of the 253 leptospira confirmed casese. The results showed that 20 serovars were found in 3 three provinces, including Ha Tinh (18), Thai Binh (17), and Can Tho (12). Althought the popular serovars are different in each province, the most popular serovars were Louisiana, Panama, Javanica, Patoc, and Bataviae accounting for more than 60.0% of the serovars found. Study also reported that 80% of the samples were positive with MAT at titers ≥ 1:100. Results of the current study suggests that leptospira serovars circulating in human in Vietnam are diversity.
Từ khóa:
Biến thể huyết thanh; nhóm huyết thanh; xoắn khuẩn vàng da; Leptospirosis
Keywords:
Serovars; serogroups; leptospira; Leptospirosis
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/840
File nội dung:
o220740.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log