Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 252
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ ARV MUỘN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM HIV ĐIỀU TRỊ ARV TẠI TỈNH KIÊN GIANG TỪ NĂM 2018 - 2019

LATE ANTIRETROVIRAL THERAPY INITIATION AND SOME ASSOCIATED FACTORS IN PEOPLE LIVING WITH HIV IN KIEN GIANG PROVINCE FROM 2018 - 2019
Tác giả: Giang Văn Kiên, Nguyễn Đức Thuận, Võ Thị Lợt, Phạm Đức Mạnh, Võ Hải Sơn, Bùi Hoàng Đức, Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Hoàng Minh
Tóm tắt:
Bắt đầu điều trị ARV muộn (BĐARVM) ở người nhiễm HIV làm giảm hiệu quả điều trị, gia tăng tỷ lệ tử vong và nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng. Do vậy, nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ BĐARVM và mô tả một số yếu tố liên quan đến BĐARVM ở người nhiễm HIV. Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 279 người nhiễm HIV bắt đầu điều trị ARV từ 01/2018 đến 06/2019 tại 10 phòng khám ngoại trú HIV ở Kiên Giang. Biến BĐARVM được phân loại là những người nhiễm HIV có giai đoạn lâm sàng III hoặc IV theo WHO tại thời điểm lần đầu tiên đến cơ sở điều trị. Mô hình hồi quy logistic đa biến được sử dụng để khám phá các yếu tố liên quan đến BĐARVM. Kết quả cho thấy tỷ lệ BĐARVM là 29,4%. Việc BĐARVM có khả năng xảy ra cao hơn ở người nhiễm HIV bị thiếu cân (ORHC: 3,65; 95%KTC: 1,92 - 6,93), và có quan hệ tình dục (QHTD) khác giới (ORHC: 2,36; 95%KTC: 1,05 - 5,33). Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ BĐARVM ở Kiên Giang tương đối cao. Các chương trình can thiệp cần tăng cường truyền thông, tư vấn cho người nhiễm HIV có yếu tố nguy cơ cao như QHTD khác giới để họ tham gia điều trị ARV sớm, từ đó giúp làm giảm tỷ lệ BĐARVM tại Kiên Giang.
Summary:
Late initiation of antiretroviral therapy (L-ART) in people living with HIV (PLWH) is a great public health concern, which may increase mortality and the risk of community transmission. Therefore, this study aimed to determine and describe some associated factors in PLWH. We conducted a cross-sectional study on 279 PLWH who initiated ART from January 2018 to June 2019 at 10 HIV outpatient clinics (HOPCs) in Kien Giang. PLWH with clinical stage III or IV (according to WHO) who initiated antiretroviral therapy was classified as having L-ART. The multivariable logistic regression model was used to explore factors related to L-ART. The results showed that the proportion of L-ART among PLWH is 29.4%. The likelihood of L-ART was higher in PLWH who were underweight (aOR: 3.65; 95% CI: 1.92 – 6.93), and who were heterosexual (aOR: 2.36; 95% CI: 1.05 - 5.33). The proportion of L-ART among PLWH in Kien Giang was relatively high. Intervention programs need to strengthen communication and counseling for HIV-infected people with high-risk factors (such as heterosexual intercourse) to help them initiate ART early, thereby reducing the proportion of L-ART in Kien Giang.
Từ khóa:
Bắt đầu điều trị ARV muộn; HIV; Kiên Giang; thiếu cân; quan hệ tình dục khác giới
Keywords:
Late antiretroviral therapy initiation; HIV; Kien Giang; underweight; heterosexual intercourse
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/906
File nội dung:
o2208252.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log