Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 29
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM NHÓM TIÊM CHÍCH MA TÚY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG CHUNG BƠM KIM TIÊM TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2019

CHARACTERISTICS OF INJECTED DRUG USERS AND SOME FACTORS RELATED TO THE BEHAVIOR OF SHARING NEEDLES AND SYRINGES IN THAI NGUYEN IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Hải Vân, Trần Ngọc Ánh, Phạm Phương Mai, Đinh Linh Trang, Đặng Thị Lơ, Phan Thị Thu Hương, Lê Minh Giang, Bùi Hoàng Đức
Tóm tắt:
Những người tiêm chích mà túy là quần thể có nguy cơ cao nhiễm HIV, đặc biệt những người có hành vi dùng chung bơm kim tiêm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả đặc điểm nhóm đối tượng tiêm chích ma túy và một số yếu tố liên quan đến tình trạng sử dụng chung bơm kim tiêm tại Thái Nguyên năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 318 đối tượng tiêm chích ma túy (TCMT) tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từ tháng 04/2019 đến tháng 06/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đối tượng tham gia chủ yếu là nam giới (99,7%), tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 35 - 49 tuổi; đa số đối tượng có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Loại ma túy được sử dụng nhiều nhất là heroin (96,2%), 310 người tiêm chích ma tuý có thời gian sử dụng ma túy trên 3 năm. Tỷ lệ người tiêm chích ma túy đã từng dùng chung bơm kim tiêm tại Thái Nguyên khá cao (43,4%). Các yếu tố tình trạng hôn nhân, xét nghiệm HIV, điều trị ARV, nhận được bơm kim tiêm sạch có liên quan tới hành vi dùng chung bơm kim tiêm của những người tiêm chích ma tuý. Do đó cần tăng cường cung cấp và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm tiêm chích ma tuý nói riêng và các đối tượng nguy cơ cao nói chung.
Summary:
People who inject drugs are a population at high risk of HIV infection, especially those who share needles. This study was conducted to describe the characteristics of injecting drug users and some factors related to needle sharing in Thai Nguyen in 2019. A crosssectional, retrospective descriptive study using available data on 318 TCMT in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province from April 2019 to June 2020. Research results show that the percentage of participants is mainly male (99.7%), mainly in the age group of 35 - 49 years old, most of the subjects had a cultural level from junior high school or higher. The most commonly used drug is heroin (96.2%), 310 TCMT have used drugs for more than 3 years. The percentage of injecting drug users who have ever shared needles in Thai Nguyen is quite high (43.4%). Factors such as marital status, HIV testing, antiretroviral therapy, and receipt of clean condoms are related to the behavior of sharing condoms. Therefore, it is necessary to strengthen the provision and access to health care services for TCMT in particular and high-risk groups in general.
Từ khóa:
Sử dụng chung bơm kim tiêm; người tiêm chích ma túy; Thái Nguyên
Keywords:
Sharing needles and syringes; people who inject drugs; Thai Nguyen
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/884
File nội dung:
o220829.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log