Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 29
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM NHÓM TIÊM CHÍCH MA TÚY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG CHUNG BƠM KIM TIÊM TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2019

CHARACTERISTICS OF INJECTED DRUG USERS AND SOME FACTORS RELATED TO THE BEHAVIOR OF SHARING NEEDLES AND SYRINGES IN THAI NGUYEN IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Hải Vân, Trần Ngọc Ánh, Phạm Phương Mai, Đinh Linh Trang, Đặng Thị Lơ, Phan Thị Thu Hương, Lê Minh Giang, Bùi Hoàng Đức
Tóm tắt:
Những người tiêm chích mà túy là quần thể có nguy cơ cao nhiễm HIV, đặc biệt những người có hành vi dùng chung bơm kim tiêm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả đặc điểm nhóm đối tượng tiêm chích ma túy và một số yếu tố liên quan đến tình trạng sử dụng chung bơm kim tiêm tại Thái Nguyên năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 318 đối tượng tiêm chích ma túy (TCMT) tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từ tháng 04/2019 đến tháng 06/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đối tượng tham gia chủ yếu là nam giới (99,7%), tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 35 - 49 tuổi; đa số đối tượng có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Loại ma túy được sử dụng nhiều nhất là heroin (96,2%), 310 người tiêm chích ma tuý có thời gian sử dụng ma túy trên 3 năm. Tỷ lệ người tiêm chích ma túy đã từng dùng chung bơm kim tiêm tại Thái Nguyên khá cao (43,4%). Các yếu tố tình trạng hôn nhân, xét nghiệm HIV, điều trị ARV, nhận được bơm kim tiêm sạch có liên quan tới hành vi dùng chung bơm kim tiêm của những người tiêm chích ma tuý. Do đó cần tăng cường cung cấp và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm tiêm chích ma tuý nói riêng và các đối tượng nguy cơ cao nói chung.
Summary:
People who inject drugs are a population at high risk of HIV infection, especially those who share needles. This study was conducted to describe the characteristics of injecting drug users and some factors related to needle sharing in Thai Nguyen in 2019. A crosssectional, retrospective descriptive study using available data on 318 TCMT in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province from April 2019 to June 2020. Research results show that the percentage of participants is mainly male (99.7%), mainly in the age group of 35 - 49 years old, most of the subjects had a cultural level from junior high school or higher. The most commonly used drug is heroin (96.2%), 310 TCMT have used drugs for more than 3 years. The percentage of injecting drug users who have ever shared needles in Thai Nguyen is quite high (43.4%). Factors such as marital status, HIV testing, antiretroviral therapy, and receipt of clean condoms are related to the behavior of sharing condoms. Therefore, it is necessary to strengthen the provision and access to health care services for TCMT in particular and high-risk groups in general.
Từ khóa:
Sử dụng chung bơm kim tiêm; người tiêm chích ma túy; Thái Nguyên
Keywords:
Sharing needles and syringes; people who inject drugs; Thai Nguyen
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/884
File nội dung:
o220829.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log