Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 211
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

HÀNH VI NGUY CƠ VÀ TIẾP CẬN DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV TRÊN NHÓM MSM TẠI THANH HÓA, NĂM 2022

RISK BEHAVIOR AND ACCESS TO HIV PREVENTIVE TRANSMISSION IN THE MSM GROUP IN THANH HOA, 2022
Tác giả: Trần Văn Hiệp, Lê Trường Sơn, Nguyễn Đức Thanh, Nguyễn Đăng Tùng, Phạm Hoàng Anh, Bùi Xuân Khánh, Hoàng Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Hồng Thắng
Tóm tắt:
Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại Thanh Hóa từ tháng 3 - 6/2022 đã phỏng vấn 315 nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) nhằm mô tả các hành vi nguy cơ trong nhóm MSM và tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm quần thể này. Kết quả cho thấy 93,0% MSM tham gia nghiên cứu thuộc nhóm tuổi từ 16 - 34 tuổi; số lần quan hệ tình dục (QHTD) trung bình 1 tháng là 3,0 lần (SD = ± 2,4); 11,4% đã từng có quan hệ tình dục với nhiều người cùng một lúc; 97,8% MSM có sử dụng bao cao su (BCS) trong lần QHTD gần nhất. Tỷ lệ MSM tham gia nghiên cứu đã từng tiêm chích ma túy thấp (0,6%); tỷ lệ tham gia điều trị PrEP cao 75,9%. Phân tích mô hình đa biến cho thấy những người được tiếp cận với các thông tin truyền thông về phòng chống HIV/AIDS tham gia chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) nhiều hơn so với những người chưa từng được nhận các thông tin truyền thông về phòng chống HIV/AIDS (OR* = 4,78; 95%KTC = 1,73 - 13,21). Tuy nhiên, những người chưa từng QHTD tập thể tham gia điều trị PrEP nhiều hơn nhưng người đã từng QHTD tập thể (OR* = 3,90; 95%KTC = 1,72 - 8,85). Do đó, việc tăng cường truyền thông về PrEP và nguy cơ lây nhiễm HIV đối với nhóm MSM, mở rộng phạm vi chương trình hướng đến nhiều đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao là rất cần thiết.
Summary:
A cross - sectional study conducted in Thanh Hoa from 3 - 6/2022 interviewed 315 MSMs to describe risk behaviors among MSM groups and their access to HIV services prevention of infection in this population. The results showed that 93.0% of MSM participating in the study belonged to the young age group of 16 – 34 years old; the average number of sex times in the past 1 month was 3.0 times (SD = 2.4); 11.4% have had sex with more than one person at the same time; and 97.8% of MSM used condoms in the last sexual intercourse. The rate of MSM participating in the study who used to inject drugs was low (0.6%); the proportion of those taking PrEP treatment was high at 75.9%. Multivariate model analysis showed that people accessed to communication about HIV/AIDS prevention were more likely to participate in PrEP programs than those who had never received them (OR = 4.78; 95%CI = 1.73 - 13.21). However, those who had never had group sex were more likely to participate in PrEP than those who had ever had group sex (OR = 3.90; 95%CI = 1.72 - 8,85). Therefore, it is necessary to strengthen communication about PrEP and the risk of HIV infection among MSM groups, and to expand the scope of the program to a wide range of audiences, especially those with high risk behaviors.
Từ khóa:
MSM; PrEP; HIV
Keywords:
MSM; PrEP; HIV
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/902
File nội dung:
o2208211.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log