Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 243
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

HÀNH VI SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC (CHEMSEX) VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI TỈNH AN GIANG NĂM 2022

CHEMSEX BEHAVIORS AND SOME ASSOCIATED FACTORS AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN AN GIANG PROVINCE IN 2022
Tác giả: Huỳnh Minh Trí, Dương Anh Linh, Lê Quang Nhường, Đỗ Xuân Nguyên, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Việt Nga, Lê Thu Hà, Nguyễn Hoàng Minh
Tóm tắt:
Hành vi sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục (chemsex) ở nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tiềm ẩn những nguy cơ đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Do vậy, nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ có hành vi chemsex và mô tả một số yếu tố liên quan ở nhóm MSM. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 7 - 9 năm 2022 trên 200 MSM tại An Giang. Mô hình hồi quy logistic đa biến được thực hiện để khám phá các yếu tố liên quan đến hành vi chemsex. Kết quả cho thấy tỷ lệ có hành vi chemsex ở MSM là 26,5%. Khả năng có hành vi chemsex được phát hiện cao hơn ở nhóm MSM có trình độ học vấn trung học phổ thông (THPT) (ORHC: 2,66; 95%KTC 1,05 – 6,75), đang sống chung với bạn tình nam (ORHC: 4.03; 95%KTC: 1,43 – 11,36), có 2 bạn tình trở lên (ORHC: 2,41; 95%KTC: 1,05 – 6,76), hoặc đã từng quan hệ tình dục tập thể (ORHC: 3,56; 95%KTC: 1,35 – 9,39), so với các nhóm tham chiếu. Nghiên cứu cho thấy MSM ở An Giang có tỷ lệ chemsex tương đối cao. Các can thiệp về truyền thông và tiếp cận dịch vụ dự phòng HIV/STI ở MSM cần đặc biệt quan tâm, đặc biệt ở nhóm MSM có trình độ học vấn THPT, có nhiều bạn tình, có quan hệ tình dục tập thể.
Summary:
Chemsex behaviours in men who have sex with men (MSM) have potential health concerns, increasing the risk of HIV and other sexually transmitted infections. Therefore, this study aimed to describe chemsex behaviors and some associated factors among MSM. A cross - sectional study was conducted from July to September 2022 on 200 MSM in An Giang. The multivariable logistic regression model was performed to explore the factors associated with the chemsex behaviours. The results showed that the proportion of chemsex behaviors in MSM was 26.5%. The likelihood of having chemsex behaviors was higher in MSM who had a high school degree (aOR: 2.66; 95% CI: 1.05 – 6.75), or who were living with a male partner (aOR: 4.03; 95% CI: 1.43 – 11.36), or had 2 or more sex partners (aOR: 2.41; 95% CI: 1.05 – 6.76), or had ever group sex (aOR: 3.56; 95% CI: 1.35 – 9.39), as compared with their counterparts. The proportion of having chemsex behaviors among MSM in An Giang province was relatively high. Appropriate interventions on communication and access to HIV/STI prophylactic services among MSM should be paid more attention, especially for MSM who had a high school degree, multiple sex partners, and group sex.
Từ khóa:
Sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục; nam quan hệ tình dục đồng giới; An Giang; học vấn; quan hệ tình dục tập thể; hôn nhân
Keywords:
Chemsex; men who have sex with men; An Giang; education; group sex; marital status.
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/905
File nội dung:
o2208243.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log