Thứ sáu, 19/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 299
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

KẾT QUẢ MÔ HÌNH CẤP PHÁT SINH PHẨM TỰ XÉT NGHIỆM HIV QUA WEBSITE TẠI BÌNH DƯƠNG, 2021 – 2022

RESULT OF MODEL OF TEST KITS DELIVERY FOR HIV SELF - TESTING USING THE WEBSITE IN BINH DUONG, 2021 - 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Nhã Uyên, Vương Thế Linh, Nguyễn Kiều Uyên, Nguyễn Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Thanh Hà, Khưu Văn Nghĩa, Võ Hải Sơn, Đặng Thị Lơ
Tóm tắt:
Mô hình cấp phát sinh phẩm tự xét nghiệm HIV qua website được triển khai giúp đa dạng hóa dịch vụ xét nghiệm HIV và tăng khả năng tiếp cận tới những khách hàng chưa bao giờ xét nghiệm. Bình Dương đã triển khai website tuxetnghiem.vn cho phép nhóm khách hàng lớn hơn hoặc bằng 15 tuổi trên địa bàn tỉnh được đăng ký nhận sinh phẩm qua website (11/2021 đến 9/2022). Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mô tả kết quả mô hình cấp phát sinh phẩm tự xét nghiệm HIV qua website tại Bình Dương, 2021 – 2022. Kết quả có 238 khách hàng đăng ký tài khoản tại website tuy nhiên chỉ có 129 khách hàng đủ tiêu chuẩn được nhận sinh phẩm; trong đó tuổi trung bình của nhóm khách hàng được nhận sinh phẩm là 27,6 tuổi, tỷ lệ khách hàng chưa bao giờ xét nghiệm HIV là 67,4%, đa số khách hàng biết được thông tin cấp phát sinh phẩm qua mạng xã hội chiếm 65,9% và tỷ lệ khá cao khách hàng nhận sinh phẩm bằng chuyển phát nhanh chiếm 65,9%. Tỷ lệ khách hàng được chẩn đoán nhiễm HIV là 4,7% (6/129) và 100% khách hàng có kết quả dương tính HIV được kết nối điều trị ARV. Bình Dương cần đẩy mạnh quảng bá cấp phát sinh phẩm tự xét nghiệm qua website trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt: facebook, zalo, blued,... Kết hợp hình thức livestream, viết bài giới thiệu trên các hội nhóm, diễn đàn để tiếp cận nhiều khách hàng có nguy cơ cao nhưng e ngại đến cơ sở y tế.
Summary:
A model of delivery HIV self-testing kits using the website has been implemented to help expand and diversify HIV testing services and increase access to HIV testing for customers who have never been tested for HIV. From November 2021 to September 2022, Binh Duong deployed the website tuxetnghiem. vn, customers aged 15 years in Binh Duong province registered to receive HIV self-testing test kits using the website. This study aims to describe Result of model of test kits delivery for HIV self - testing using the website in Binh Duong, 2021 - 2022. As a result, 238 customers registered for an account, of which 129 customers were eligible to receive HIV selftesting test kits, the average age was 27.6 years old, 67.4% of customers had never been tested, 65.9% received information about the website via social networks and 65.9% of customers received test kits through express delivery. The rate of HIV-positive customers was 4.7% (6/129); 100% (6/6) of customers were diagnosed with HIV then were connected to ARV treatment. Binh Duong needs to promote the distribution of self - testing products via the website on the media, especially: facebook, zalo, blued, ... At the same time, live stream and write introductory articles on groups or forums to reach many customers who are at high risk of HIV infection but are afraid to go to medical facilities.
Từ khóa:
HIV; tự xét nghiệm HIV; Việt Nam; Bình Dương
Keywords:
HIV; HIV self-testing; Vietnam; Binh Duong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/911
File nội dung:
o2208299.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log