Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 142
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA NGƯỜI DÂN TỪ 15 ĐẾN 49 TUỔI TẠI TỈNH LONG AN NĂM 2022

KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE AND SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE ABOUT HIV/AIDS PREVENTION AND CONTROL OF PEOPLE AGED 15 TO 49 YEARS OLD IN LONG AN PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hồ Thị Ngọc Trang, Nguyễn Ngọc Linh, Khưu Văn Nghĩa, Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Hồng Thắng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 890 người dân từ 15 đến 49 tuổi tại Long An năm 2022. Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS của người dân. Kết quả cho thấy tỷ lệ người dân có kiến thức, thái độ đúng về phòng, chống HIV/AIDS chưa cao lần lượt là 44,4% và 4,9%. Tỷ lệ người dân có quan hệ tình dục (QHTD) với đối tượng khác trong 12 tháng qua là 6,2%. Phân tích mối liên quan, người có trình độ học vấn trên trung cấp có kiến thức đúng cao cấp 2,2 lần (KTC 95%: 1,4 - 1,74) so với nhóm có học vấn dưới trung cấp. Những người ở huyện vùng xâu vùng xa, biên giới và nông thôn có kiến thức đúng cao gấp 2,1 và 1,8 lần so với các huyện thành thị. Vì vậy, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống HIV/AIDS cần được thực hiện thường xuyên hơn, đa dạng hóa các hình thức, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú trọng người dân trình độ học vấn thấp, người sống tại các huyện thành thị.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was carried on 890 people aged 15 to 49 years old in Long An in 2022. The objective of the study was to describe knowledge, attitude, practice and some factors related to knowledge on HIV/ AIDS prevention. The results show that the percentage of people with the correct knowledge and attitudes about HIV/AIDS prevention and control is not high, accounted for 44.4% and 4.9%, respectively. The percentage of people who had sex with another person in the past 12 months was 6.2%. Regarding the relationship between HIV/AIDS prevention and control knowledge and factors, our study highlighted that people with above-intermediate education have advanced correct knowledge 1.5 times compared to the group with below-intermediate education with 95% CI: 1.07 – 1.97. Workers have 1.9 times higher knowledge than unskilled laborer (95% CI: 1.20 – 3.04). People who living in remote, borderline and rural districts have 1,5 and 1,4 times higher correct knowledge than urban districts with 95% CI: 1.08 - 2.00 and 95% CI: 1.03 – 1.86. Therefore, health communication and education on HIV/AIDS prevention and control should be carried out more often, diversifying forms, suitable to each target group, especially put emphasis on to people’s low educational level, people who living in urban districts.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; HIV; 15 đến 49 tuổi
Keywords:
Knowledge; attitude; practic; HIV; 15 - 49 years
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/895
File nội dung:
o2208142.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log