Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 142
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA NGƯỜI DÂN TỪ 15 ĐẾN 49 TUỔI TẠI TỈNH LONG AN NĂM 2022

KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE AND SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE ABOUT HIV/AIDS PREVENTION AND CONTROL OF PEOPLE AGED 15 TO 49 YEARS OLD IN LONG AN PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hồ Thị Ngọc Trang, Nguyễn Ngọc Linh, Khưu Văn Nghĩa, Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Hồng Thắng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 890 người dân từ 15 đến 49 tuổi tại Long An năm 2022. Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS của người dân. Kết quả cho thấy tỷ lệ người dân có kiến thức, thái độ đúng về phòng, chống HIV/AIDS chưa cao lần lượt là 44,4% và 4,9%. Tỷ lệ người dân có quan hệ tình dục (QHTD) với đối tượng khác trong 12 tháng qua là 6,2%. Phân tích mối liên quan, người có trình độ học vấn trên trung cấp có kiến thức đúng cao cấp 2,2 lần (KTC 95%: 1,4 - 1,74) so với nhóm có học vấn dưới trung cấp. Những người ở huyện vùng xâu vùng xa, biên giới và nông thôn có kiến thức đúng cao gấp 2,1 và 1,8 lần so với các huyện thành thị. Vì vậy, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống HIV/AIDS cần được thực hiện thường xuyên hơn, đa dạng hóa các hình thức, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú trọng người dân trình độ học vấn thấp, người sống tại các huyện thành thị.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was carried on 890 people aged 15 to 49 years old in Long An in 2022. The objective of the study was to describe knowledge, attitude, practice and some factors related to knowledge on HIV/ AIDS prevention. The results show that the percentage of people with the correct knowledge and attitudes about HIV/AIDS prevention and control is not high, accounted for 44.4% and 4.9%, respectively. The percentage of people who had sex with another person in the past 12 months was 6.2%. Regarding the relationship between HIV/AIDS prevention and control knowledge and factors, our study highlighted that people with above-intermediate education have advanced correct knowledge 1.5 times compared to the group with below-intermediate education with 95% CI: 1.07 – 1.97. Workers have 1.9 times higher knowledge than unskilled laborer (95% CI: 1.20 – 3.04). People who living in remote, borderline and rural districts have 1,5 and 1,4 times higher correct knowledge than urban districts with 95% CI: 1.08 - 2.00 and 95% CI: 1.03 – 1.86. Therefore, health communication and education on HIV/AIDS prevention and control should be carried out more often, diversifying forms, suitable to each target group, especially put emphasis on to people’s low educational level, people who living in urban districts.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; HIV; 15 đến 49 tuổi
Keywords:
Knowledge; attitude; practic; HIV; 15 - 49 years
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/895
File nội dung:
o2208142.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log