Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 161
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

SỬ DỤNG BAO CAO SU KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI HÀNH VI KHÔNG SỬ DỤNG BAO CAO SU THƯỜNG XUYÊN KHI QUAN HỆ VỚI KHÁCH QUEN Ở NHÓM PHỤ NỮ BÁN DÂM, NGHỆ AN NĂM 2022

CONDOM USE AND SOME RELATED FACTORS ASSOCIATED TO THE BEHAVIOR OF NOT USING CONDOMS REGULARLY WHEN HAVING SEX WITH REGULAR CUSTOMERS IN THE GROUP OF FEMALE SEX WORKERS, NGHE AN IN 2022
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Trang, Dương Thị Hiền, Nguyễn Song Hà, Phạm Đình Du, Phan Khánh Ly, Đỗ Minh Hiệp, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Hồng Thắng, Khưu Văn Nghĩa, Trần Văn Hiệp
Tóm tắt:
Theo số liệu báo cáo trên thế giới và Việt Nam, phụ nữ bán dâm (PNBD) là một trong những nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Chương trình giám sát trọng điểm HIV/STI lồng ghép hành vi (HSS+) năm 2022 tại tỉnh Nghệ An điều tra cắt ngang 200 PNBD nhằm mô tả thực trạng sử dụng bao cao su và các yếu tố liên quan đến hành vi không sử dụng bao cao su thường xuyên khi quan hệ với khách quen ở nhóm này. Kết quả cho thấy tỷ lệ PNBD sử dụng bao cao su tất cả các lần quan hệ tình dục với khách lạ là 85,4%, với khách quen là 79,9%, với chồng/người yêu là 29,5%. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố làm giảm tỷ lệ sử dụng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục của PNBD với khách quen là: Trình độ học vấn từ tiểu học trở xuống (OR = 4,18; 95%KTC: 1,15 - 15,15), chưa từng được nhận bao cao su miễn phí (OR = 4,76; 95%KTC: 1,83 - 12,34), không khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong 3 tháng qua (OR = 2,51; 95%KTC: 1,04 - 6,02). Do đó, cần có những biện pháp tăng cường độ bao phủ của các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV và truyền thông cho nhóm phụ nữ bán dâm, từ đó làm tăng tỷ lệ sử dụng bao cao su và giảm tỷ lệ nhiễm HIV cho nhóm này khi quan hệ tình dục với khách hàng đặc biệt là trong nhóm khách hàng được coi là khách quen.
Summary:
Female sex workers are the population at high risk for HIV infection. In Nghe An province, HIV sentinel surveillance (HSS) in 2022 aimed to determine the prevalence of condom use and associated factors with inconsistent condom use with regular clients among female sex worker (FSW). A crosssectional study was conducted among 200 FSWs revealed that consistent condom use in the past month was higher with irregular clients (85.4%), lower with regular clients (79.9%), and lowest with “love mates” (29.5%). Multivariate analysis revealed 3 factors associated with decreased consistent condom use with regular clients, respectively as followed: lower primary education education (OR = 4.18; 95%KTC: 1.15 - 15.15), neverget free condoms (OR = 4.76; 95%KTC: 1.83 - 12.34), did not check up sexually transmitted infections (STIs) last 3 months (OR = 2.51; 95%KTC: 1.04 - 6.02). There is a need to mobalize resource for HIV intervention prevention programs targeting these key populations to increase access to prevention, increase condom use, and to prevent further HIV transmission sustainably.
Từ khóa:
Phụ nữ bán dâm; HIV; bao cao su; giám sát trọng điểm
Keywords:
Female sex worker; condom; sentinel surveillance
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/897
File nội dung:
o2208161.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log