Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 291
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC (CHEMSEX) TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

STIMULANT USE DURING SEX (CHEMSEX) AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND ASSOCIATED FACTORS IN CAN THO CITY IN 2021
Tác giả: Lý Anh Huy, Huỳnh Minh Trúc, Dáp Thanh Giang, Lưu Huỳnh Bảo Châu, Đinh Công Thức, Phạm Đức Mạnh, Võ Hải Sơn, Lê Mạnh Hùng, Khưu Văn Nghĩa, Lê Quang Thủ
Tóm tắt:
Sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục (chemsex) trên nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tiềm ẩn những nguy cơ đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI). Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi chemsex ở MSM. Một điều tra cắt ngang trên 300 MSM tuổi từ 16 trở lên trong giám sát trọng điểm HIV/STI lồng ghép hành vi đã được triển khai năm 2021 tại Cần Thơ. Kết quả cho thấy tỷ lệ MSM đã từng sử dụng chemsex là 20,3%. Các yếu tố làm tăng nguy cơ sử dụng chemsex là có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (ORHC = 3,04; KTC95%: 1,13 - 8,19) và có sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm bạn tình (ORHC = 3,90; KTC95%: 1,72 - 8,82). Các can thiệp dự phòng HIV/STI trên nhóm MSM cần đặc biệt quan tâm nhóm có hành vi chemsex, có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông và sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm bạn tình.
Summary:
Stimulant use during sex (chemsex) among men who have sex with men (MSM) carries potential health risks, increasing the risk of HIV transmission and sexually transmitted infections (STIs). This study aims to describe Stimulant use during sex (chemsex) among men who have sex with men and associated factors in Can Tho city in 2021. A cross - sectional study was conducted among 300 MSM aged from 16 years old and older through the HIV/ STI integrated behavioral sentinel surveillance in 2021 in Can Tho. The results showed that the percentage of MSM who had ever used chemsex was 20.3%. Factors increased the risk of chemsex were having less than a high school education (ORHC= 3.04; 95%CI: 1.13 - 8.19) and using social networks to seek sexual partner (ORHC= 3.90; 95%CI: 1.72 - 8.82). The HIV/STI prevention interventions for MSM should pay more attention to those who having chemsex, with lower high school education and using social media to seeking sex partners.
Từ khóa:
Sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục; nam quan hệ tình dục đồng giới; Cần Thơ; HIV; giám sát trọng điểm
Keywords:
Chemsex; MSM; Can Tho; HIV; sentinel surveillance
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/910
File nội dung:
o2208291.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log