Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 20
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BAO CAO SU TRONG QUAN HỆ TÌNH DỤC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI KHÔNG SỬ DỤNG BAO CAO SU Ở NHÓM TIÊM CHÍCH MA TUÝ TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2019

CONDOM USE AND SOME FACTORS RELATED TO NON-CONDOM USE AMONG INJECTING DRUG USERS IN THAI NGUYEN IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Hải Vân, Trần Ngọc Ánh, Phạm Phương Mai, Đinh Linh Trang, Đặng Thị Lơ, Bùi Hoàng Đức, Phan Thị Thu Hương, Lê Minh Giang
Tóm tắt:
Hành vi quan hệ tình dục không an toàn là một trong những hành vi nguy cơ cao có thể dẫn tới lây truyền HIV/AIDS đặc biệt ở các quần thể có nguy cơ cao. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 318 đối tượng tiêm chích ma tuý tại thành phố Thái Nguyên nhằm mô tả thực trạng sử dụng bao cao su trong hoạt động quan hệ tình dục và một số yếu tố liên quan đến hành vi không sử dụng bao cao su ở nhóm đối tượng này. Trong lần quan hệ tình dục gần đây nhất tỷ lệ không sử dụng bao cao su chiếm tỷ lệ cao (59,7%). Chỉ có 14,6% tỷ lệ người sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với vợ/người yêu ở tất cả các lần. Những người chưa lập gia đình có nguy cơ không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục thấp hơn 60% so với những người có gia đình (KTC 95% 0,22 - 0,76). Những người tiêm chích ma tuý được điều trị ARV và khám STI trong vòng 3 tháng qua có nguy cơ không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục thấp hơn. Có thể giảm nguy cơ quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su thông qua tư vấn tại các phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng tiêm chích ma tuý
Summary:
Unprotected sex behavior is one of the high-risk behaviors that can lead to HIV/AIDS transmission, especially in high-risk populations. A cross - sectional descriptive study was conducted on 318 subjects who inject drugs in Thai Nguyen city to describe the status of using condoms during sexual intercourse and some factors related to non-use behavior. condom use in this target group. In the most recent sexual intercourse, the rate of not using condoms accounted for a high rate (59.7%). Only 14.6% of people use condoms when having sex with their wives/lovers at all times. Unmarried people had a 60% lower risk of not using a condom during sex than married people (95% CI 0.22 - 0.76). Injecting drug users who received ART and had an STI screening within the past 3 months had a lower risk of not using a condom during sex. The risk of having sex without a condom can be reduced through counselling at clinics that provide health care to people who inject drugs.
Từ khóa:
Sử dụng bao cao su; tình dục không an toàn; người tiêm chích ma tuý
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/883
File nội dung:
o220820.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log