Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 232
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

TỶ LỆ HIỆN NHIỄM HIV, GIANG MAI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN TIẾP CẬN DỊCH VỤ DỰ PHÒNG HIV Ở NHÓM TIÊM CHÍCH MA TÚY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2021

PREVALENCE OF HIV, SYPHILIS, AND IMPACT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON ACCESS TO HIV PREVENTION SERVICES AMONG INJECTING DRUG USERS IN KHANH HOA PROVINCE, 2021
Tác giả: Lâm Chi Cường, Đỗ Thái Hùng, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Thanh Huyền, Võ Hải Sơn, Phạm Đức Mạnh, Đặng Thị Lơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang thực hiện ở 200 người tiêm chích ma túy (TCMT) tại Khánh Hòa nhằm xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV, giang mai và mô tả ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến tiếp cận dịch vụ dự phòng HIV năm 2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV và giang mai ở nhóm TCMT lần lượt là 9,5% và 4%. Có mối liên quan chặt chẽ giữa tuổi lần đầu TCMT (p < 0,05), dùng chung bơm kim tiêm (p < 0,05), dùng bơm kim tiêm sạch lần TCMT gần nhất (p < 0,05) và giang mai (p < 0,05) với nguy cơ nhiễm HIV. Tiếp cận dịch vụ phòng lây nhiễm HIV khá hạn chế trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh. Tỷ lệ người TCMT không làm lại xét nghiệm 12 tháng qua do dịch COVID-19 chiếm 54,6%; 31,9% gặp khó khăn khi nhận bơm kim tiêm sạch, 20,3% gặp khó khăn khi nhận bao cao su (BCS) và tư vấn xét nghiệm HIV; 13,7% gặp khó khăn khi điều trị Methadone; 10,8% gặp trở ngại khi nhận tư vấn dùng BCS và tình dục an toàn. Kết quả của nghiên cứu đặt ra thách thức quan trọng trong mở rộng và triển khai toàn diện chương trình can thiệp dự phòng HIV ở nhóm TCMT nhằm hạn chế lây nhiễm HIV trong cộng đồng và dự báo các bệnh dịch mới nổi có thể ảnh hưởng tới chương trình phòng, chống HIV
Summary:
A cross - sectional study was conducted among 200 injecting drug users (IDUs) in Khanh Hoa province to determine the prevalence of HIV, and syphilis and investigate the impact of the COVID-19 epidemic on access to HIV prevention services in 2021. The results showed that HIV prevalence and syphilis prevalence among IDUs was 9.5% and 4%, respectively. There was a strong association between age at first injecting drugs (p < 0.05), sharing needles (p < 0.05), use of clean needle and syringe for the last injecting drugs (p < 0.05) and syphilis (p < 0.05) with risk of HIV infection. The study found that the rate of access to HIV prevention intervention programs was quite limited in the context of the COVID-19 outbreak in the province. The proportion of IDUs who did not repeat the test in the past 12 months due to the COVID-19 epidemic accounted for 54.6%; 31.9 had difficulty accessing to receive clean condoms, 20.3% had difficulty accessing condoms and HIV testing counselling; 13.7% had difficulty in Methadone treatment; 10.8% had difficulty getting counselling on using condoms and safe sex. The results of study makes an important challenge in the expansion and comprehensive implementation of HIV prevention intervention programs among IDUs to limit HIV transmission in the community and to predict emerging diseases that may affect the HIV prevention and control program.
Từ khóa:
HIV; tiêm chích ma túy; COVID-19; Khánh Hòa
Keywords:
HIV; injecting drug users (IDUs); COVID-19; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/904
File nội dung:
o2208232.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log