Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 46
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

TỶ LỆ HIỆN NHIỄM HIV, GIANG MAI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA, NĂM 2020

PREVALENCE OF HIV, SYPHILIS AND RELATED FACTORS AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN KHANH HOA PROVINCE, 2020
Tác giả: Lâm Chi Cường, Tôn Thất Toàn, Đoàn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Đỗ Thái Hùng, Phan Thị Thu Hương, Bùi Hoàng Đức, Dương Thị Thanh Tịnh, Khưu Văn Nghĩa, Nguyễn Đình Lượng
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV, giang mai và mô tả một số yếu tố liên quan đến nguy cơ lây nhiễm HIV nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang kết hợp mô tả ở 150 nam quan hệ tình dục đồng giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm là 12%, cao hơn so với một số tỉnh, thành có thực hiện giám sát trọng điểm lồng ghép hành vi năm 2020. Tỷ lệ mắc giang mai ở nhóm MSM là 8% và đồng nhiễm là 2,7%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi 25 - 34 (OR = 6,4; 95% CI 1,0 – 41,9), học vấn từ Trung cấp trở lên (OR = 9,7; 95% CI 1,8 - 51,1) và giang mai (OR = 4,1; 95% CI 0,9 – 17,9) với nguy cơ lây nhiễm HIV. Cần tiếp tục có nghiên cứu sâu hơn ở nhóm MSM, tập trung ở độ tuổi trẻ, trung niên và nhóm MSM là sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Đồng thời tiếp tục duy trì và triển khai toàn diện các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh.
Summary:
The study aimed to determine the prevalence of HIV and syphilis and describe some factors related to the risk of HIV infection among men who have sex with men (MSM) in Khanh Hoa province in 2020. A cross - sectional descriptive study method was used among 150 MSM. The results showed that the HIV prevalence rate in the group was 12%, higher than that of some provinces and cities that implemented HIV sentinel surveillance in 2020. The prevalence of syphilis in the MSM group was 8% and co-infection was 2.7%. There was a statistically significant relationship between the age group of 25 - 34 (OR = 6.4; 95% CI 1.0 - 41.9), education from Intermediate level or higher (OR = 9.7; 95%). CI 1.8 - 51.1) and syphilis (OR = 4.1; 95% CI 0.9 - 17.9) with risk of HIV infection. Further research is needed in the MSM group, focusing on young and middleaged people and the MSM group who are students of intermediate schools, colleges and universities. At the same time, it is necessary to maintain and comprehensively implement HIV prevention interventions in the province.
Từ khóa:
HIV; giang mai; nam quan hệ tình dục đồng giới; yếu tố liên quan; Khánh Hòa
Keywords:
HIV; syphilis; MSM; related factors; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/886
File nội dung:
o220846.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log