Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 274
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

TỶ LỆ HIỆN NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ HÀNH VI NGUY CƠ Ở NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2022

PREVALENCE AND SOME RISK BEHAVIORS OF MEN HAVE SEX WITH MEN IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Duy Minh, Trần Minh Hải, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Hoàng Lê Linh Ngọc, Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Huy Hiếu, Nguyễn Duy Phúc
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang trên 450 nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Bà Rịa – Vũng Tàu (BR – VT) nhằm mô tả tỷ lệ hiện nhiễm HIV, hành vi nguy cơ và các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy, tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm MSM là 16,2%. Hơn một nửa MSM có 2 bạn tình trở lên trong 3 tháng qua. Tỷ lệ dùng bao cao su (BCS) khi quan hệ tình dục (QHTD) trong lần gần nhất với bạn tình thường xuyên và không thường xuyên lần lượt là 15,3% và 27,3%. Tỷ lệ đã từng dùng chất hướng thần là 39,5%, dùng khi QHTD là 34,5%. Tỷ lệ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) dưới 10% và xét nghiệm HIV trong vòng 6 tháng là 7,2%. Phân tích đa biến cho thấy yếu tố sống chung với bạn tình nam (OR = 2,1; 95%KTC: 1,1 - 5,0), đã từng sử dụng chất hướng thần (OR = 3,8; 95%KTC: 1,2 – 11,5) và được chẩn đoán các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) (OR = 4; 95%KTC: 2,1 - 7,6) có liên quan với lây nhiễm HIV. Qua đó, cần tăng cường và đa dạng các hoạt động truyền thông, can thiệp bao gồm việc tiếp cận, hỗ trợ thay đổi hành vi, tình dục an toàn, điều trị PrEP, xét nghiệm HIV/STIs trong nhóm MSM.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 450 men who have sex with men (MSM) in Ba Ria - Vung Tau (BR - VT) to determine HIV prevalence, describe risk behaviors and related factors. The results showed that HIV prevalence in MSM group was 16.2%. Over a half of MSM had more than 2 sexual partners in the past 3 months. The rate of using condoms during sexual intercourse in the last time with regular and irregular partners was 15.3% and 27.3%, respectively. The rate of ever using psychotropic substances was 39.5% and using during sex was 34.5%. The rate of men using pre-exposure prophylaxis (PrEP) was less than 10% and the rate of subjects conducting HIV tests within 6 months was 7.2%. Multivariate analysis showed that living with male partners (OR = 2.1; 95% CI: 1.1 - 5.0), have used psychotropic substances (OR = 3,8; 95%KTC: 1.2 – 11.5) and was diagnosed with sexually transmitted infections (STIs) (OR = 3.4; 95% CI: 2.1 - 7.6) related with HIV infection. Thereby, it is necessary to strengthen and diversify communication and intervention activities, including access to, support for behavior change, safe sex, PrEP treatment, HIV/STIs testing in MSM.
Từ khóa:
Bà Rịa – Vũng Tàu; nam quan hệ tình dục đồng giới; hành vi nguy cơ; tỷ lệ nhiễm HIV
Keywords:
Ba Ria – Vung Tau; men who have sex with men; rick behaviors; HIV prevention
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/908
File nội dung:
o2208274.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log