Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 262
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

TỶ LỆ NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI THAM GIA ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV TẠI CDC TỈNH CÀ MAU NĂM 2022

HIV PREVENTION AND SOME RELATED FACTORS IN MEN WHO HAVE SEX WITH MEN PARTICIPATING IN PRE-EXPOSURE PROTECTION TREATMENT AT CDC CA MAU PROVINCE IN 2022
Tác giả: Lê Thùy Diệu, Trương Kim Út, Nguyễn Hồng Cầu, Đỗ Minh Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Duy Phúc, Bùi Hoàng Đức
Tóm tắt:
Một điều tra cắt ngang trên 210 nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại phòng khám điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tỉnh Cà Mau năm 2022 đã được triển khai nhằm xác định tỷ lệ nhiễm HIV và mô tả một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tham gia nghiên cứu là 18,6%. Nhóm tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở lứa tuổi < 15 là 30,6%. Không sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục qua hậu môn với bạn tình nam là 22,2%. Tỷ lệ từng quan hệ tình dục tập thể là 30,5%. Chương trình can thiệp dự phòng HIV cho nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới cần được tăng cường, tập trung vào các yếu tố nguy cơ như nhóm là học sinh sinh viên, quan hệ tình dục tập thể, quan hệ với nhiều bạn tình, với gái bán dâm, không sử dụng bao cao su, chất bôi trơn khi quan hệ tình dục đồng giới. Đồng thời cũng cần có những nghiên cứu liên tục hàng năm để đánh giá toàn diện và có kế hoạch can thiệp hiệu quả.
Summary:
A cross - sectional survey was conducted among 210 men who have sex with men (MSM) at the HIV prevention treatment (PrEP) clinic of Ca Mau’s Centers for Disease Control (CDC) in 2022 to determine the prevalence of HIV infection and several related factors. The results showed that the HIV prevalence among men who have sex with men participated in the study is at 18.6%. The age group having sex for the first time at the age of < 15 accounts for 30.6%. The behavior of not using lubricants during anal sex with male partners also accounts for 22.2%. There is a high percentage of having group sex 30.5%. HIV prevention interventions for men who have sex with men should be strengthened, focusing on risk factors such as group sex, relationships with multiple partners, with prostitutes, not using condoms and lubricants when having sex with men. At the same time, there is also a need for ongoing studies every year for a comprehensive and planned assessment to be effective.
Từ khóa:
Cà Mau; MSM; tỷ lệ hiện nhiễm HIV; PrEP
Keywords:
Ca Mau; men who have saxe with men; HIV prevention; PrEP
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/907
File nội dung:
o2208262.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log