Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 100
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

XU HƯỚNG NHIỄM HIV VÀ GIANG MAI Ở NHÓM NAM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY TẠI VIỆT NAM QUA GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV LỒNG GHÉP HÀNH VI, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

TRENDS OF HIV AND SYPHILIS INFECTION AMONG MALE WHO INJECT DRUG IN VIETNAM THROUGH HIV SENTINEL SURVEILLANCE PLUS BEHAVIORS COMPONENT, DURING 2017 - 2021
Tác giả: Phan Thị Thu Hương, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Hạnh, Hoàng Lê Linh Ngọc, Nguyễn Thị Thu Phương, Đỗ Minh Hiệp, Phan Đăng Thân, Bùi Hoàng Đức, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Giám sát trọng điểm HIV (GSTĐ) hoặc giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành (GSTĐ+) vi được triển khai định kỳ hai năm một lần trên nhóm nam nghiện chích ma túy (NCMT) tại 20 tỉnh/thành phố nhằm mô tả chiều hướng nhiễm HIV, giang mai, các chỉ số hành vi nguy cơ và tiếp cận các dịch vụ về HIV/AIDS. Sử dụng nghiên cứu mô tả cắt ngang với phương pháp chọn mẫu theo cụm - hai giai đoạn. Kết quả GSTĐ+ giai đoạn 2017 - 2021 cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm nam NCMT vẫn duy trì ở mức độ cao 14,2% (2017), 13,0% (2019) và 12,3% (2021). Tỷ lệ hiện nhiễm giang mai thấp và thay đổi không đáng kể, 1,5% (2017), 1,5% (2019) và 1,3% (2021). Tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm (BKT) trong tháng qua giảm dần qua các năm, từ 5,4% năm 2017 xuống 1,7% năm 2021. Tỷ lệ đã từng tham gia điều trị Methadone đạt 40%. Tỷ lệ NCMT được xét nghiệm HIV trong 12 tháng qua giai đoạn 2017 - 2021 còn thấp chỉ đạt 50,7% (2017), 38,6% (2019), 40,8% (2021). Kết luận: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV duy trì mức cao, tỷ lệ nhiễm giang mai thấp nhưng chiều hướng nhiễm không có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê giai đoạn 2017 - 2021. Cần cải thiện và da dạng các chương trình dự phòng giúp phát hiện sớm người nhiễm HIV giang mai và đưa vào điều trị.
Summary:
HIV sentinel surveillance plus behavior component (HSS+) was collected every two years among males who inject drugs (PWID) to monitor the trend in HIV, syphylis prevalences and risk behaviors among male PWID. The results showed that HIV prevalence among PWID remained high at 14.2% in 2017, 13.0% in 2019, and 12.3% in 2021. The syphilis prevalence among PWID was quite low and did not change significantly by year with 1.5% (2017), 1.5% (2019) and 1.3% (2021). The proportion of sharing syringe and needle in the last month have decreased over the years, from 5.4% in 2017 to 1.7% in 2021. The proportions of using condoms in the last sex slightly increased, 44.0% in 2017, 45.8% in 2019, and 49.8% in 2021. The percentage of methadone maintenance treatment is reached 40%. The percentage of HIV testing in the past 12 months over by year is quite low, 50.7% in 2017, 38.6% in 2019, and 40.8% in 2021. Conclusion: HIV prevalence remained high, syphilis prevalance was low, but the trend of infections did not change statistically significant in the period 2017 - 2021. It is necessary to develop appropriate prevention strategies to control HIV, syphilis transmission among PWID.
Từ khóa:
HIV; giang mai; NCMT; giám sát trọng điểm HIV; 2017 - 2021; Việt Nam
Keywords:
HSS+; PWID; HIV; syphilis; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/891
File nội dung:
o2208100.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log