Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 73
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

XU HƯỚNG NHIỄM HIV VÀ GIANG MAI Ở QUẦN THỂ NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM QUA GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM LỒNG GHÉP HÀNH VI, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

TRENDS OF HIV AND SYPHILIS INFECTION AMONG MSM IN VIETNAM THROUGH HIV SENTINEL SURVEILLANCE PLUS BEHAVIORS, DURING 2015 - 2020
Tác giả: Nguyễn Vũ Thượng, Lê Quang Thủ, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Vũ Nhật Thành, Lê Ngọc Tú, Phạm Thị Minh Hằng, Bùi Hoàng Đức, Phạm Đức Mạnh, Trần Phúc Hậu, Khưu Văn Nghĩa
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng số liệu giám sát trọng điểm nhằm xác định xu hướng nhiễm HIV và giang mai ở quần thể nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2020. Số liệu được thu thập hàng năm theo phương pháp chọn mẫu cụm hai giai đoạn. Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV cũng như giang mai có xu hướng gia tăng, lần lượt 5,1% và 1,6% trong năm 2015 và tăng lên 13,4% và 14,2% năm 2020. Một số kết quả liên quan đến hành vi như tỷ lệ luôn sử dụng bao cao su (BCS) chỉ đạt 43,6% năm 2020; tỷ lệ bán dâm nam cao nhất là 22,6% trong năm 2016; tỷ lệ MSM quan hệ tình dục (QHTD) tập thể và có sử dụng ma túy trong năm 2020 lần lượt là 13,6% và 11,6%. Gần 40% chưa từng nhận BCS miễn phí và chỉ 55% có xét nghiệm HIV trong 12 tháng qua. Có đến 96,9% đang điều trị ARV trong số những MSM biết bản thân mình nhiễm HIV và hơn 98,3% MSM tham gia điều trị có mức tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế. Tỷ lệ nhiễm HIV và giang mai có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2015 - 2020, với tỷ lệ cao các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV như QHTD tập thể/không an toàn, sử dụng ma túy, mua bán dâm. Cần đẩy mạnh chương trình can thiệp dự phòng để khống chế sự lây lan HIV/STI ở nhóm MSM tại Việt Nam.
Summary:
We used sentinel surveillance data to determine trends in HIV and syphilis among men who have sex with men (MSM) in Vietnam between 2015 and 2020. Data were collected annually by a two - stage cluster sampling method. Results showed that the prevalence of HIV and syphilis was likely to increase, from 5.1% and 1.6% in 2015 to 13.4% and 14.2% in 2020, respectively. The percentage of regular use of a condom when having sex was as low as 43.6% in 2020. Many MSM sold sex, which peaked at 22.6% in 2016. The percentage of MSM who reported having group sex and using drugs in 2020 was 13.6% and 11.6%, respectively. Nearly 40% of them had never received free condoms and only 55% got tested for HIV in the past 12 months. As high as 96.9% of MSM who knew their HIV positivity got access to antiretroviral therapy (ART). More than 98.3% of MSM being on ART had suppressed viral load levels. HIV and syphilis infection proportions tend to increase in the period 2015 - 2020, with high rates of HIV - risk behaviors such as group/unsafe sex, drug use, and commercial sex. Preventive intervention programs need to be strengthened to control the spread of HIV/STIs among MSM.
Từ khóa:
HIV; giang mai; nam quan hệ tình dục đồng giới; giám sát trọng điểm; Việt Nam
Keywords:
HIV; Syphilis; men who have sex with men; HSS+; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/889
File nội dung:
o220873.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log