Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 153
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

XU HƯỚNG TỶ LỆ NHIỄM HIV Ở NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2022

TREND THE PREVALENCE OF HIV AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN HAI PHONG AND SOME RELATED FACTORS OVER THE 2016 - 2022 PERIOD
Tác giả: Hoàng Gia Hòa, Nguyễn Thị Lộc, Đặng Vũ Phiên, Nguyễn Hồng Mai, Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Hoàng Minh
Tóm tắt:
Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) là một nhóm đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mô tả xu hướng tỷ lệ nhiễm HIV ở nam quan hệ tình dục đồng giới và các yếu tố liên quan tại Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2022. Thông qua giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi, các nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện 2 năm 1 lần từ 2016 đến 2022 trên nhóm MSM tại Hải Phòng. Chúng tôi thực hiện Cochran-Armitage trend test và mô hình hồi quy logistic để đánh giá xu hướng và các yếu tố liên quan đến tỷ lệ nhiễm HIV. Kết quả cho thấy MSM tham gia nghiên cứu có xu hướng trẻ hóa và có tuổi bắt đầu quan hệ tình dục (QHTD) đồng giới sớm hơn (p-trend < 0,001). Tỷ lệ nhiễm HIV ở MSM có xu hướng tăng rõ rệt từ 2% năm 2016 lên 10% năm 2022 (p-trend < 0,001). Khả năng nhiễm HIV được phát hiện cao hơn ở nhóm MSM có tuổi bắt đầu QHTD đồng giới dưới 18 tuổi (so với ≥ 18) (OR: 2,27; 95%KTC: 1,12 - 4,6), và đã từng QHTD tập thể (OR: 2,47; 95%KTC: 1,08 - 5,66). Vì vậy, các can thiệp về truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp cần được triển khai để nâng cao nhận thức về QHTD an toàn, đặc biệt cho nhóm dưới 18 tuổi, từ đó giúp giảm tỷ lệ nhiễm HIV cho MSM tại Hải Phòng.
Summary:
Men who have sex with men (MSM) are a high - risk group for HIV infection in Vietnam. This study aimed to determine the temporal trends and correlates of HIV infection among MSM. Through HIV sentinel surveillances plus behaviors (HSS+), cross - sectional studies were conducted every 2 years from 2016 to 2022 among MSM in Hai Phong. We performed the Cochran-Armitage trend test and logistic regression model to evaluate temporal trends and factors associated with HIV infection. The results showed that over the years, MSM in this study tended to be younger and have sex with other men at an earlier age (p-trend < 0.001). Noticeably, the prevalence of HIV among MSM tended to increase from 2% in 2016 to 10% in 2022 (p-trend < 0.001). The likelihood of HIV infection was found to be higher in the MSM who had an age anal sex debut less than 18 years old (vs. ≥ 18) (OR: 2.27; 95% CI: 1.124 – 4.6), and who had ever group sexual intercourse (OR: 2.47; 95% CI: 1.08 – 5.66). Therefore, appropriate interventions about sex education should be implemented to raise awareness about safe sex and avoid high-risk behaviors, especially for the under-18 group, thereby helping to reduce the HIV prevalence among MSM in Hai Phong.
Từ khóa:
Xu hướng; HIV; nam quan hệ tình dục đồng giới; Hải Phòng; hành vi nguy cơ cao; quan hệ tình dục tập thể
Keywords:
Temporal trend; HIV; men who have sex with men; Hai Phong; high - risk behaviors; group sex
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/896
File nội dung:
o2208153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log