Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 153
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

XU HƯỚNG TỶ LỆ NHIỄM HIV Ở NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2022

TREND THE PREVALENCE OF HIV AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN HAI PHONG AND SOME RELATED FACTORS OVER THE 2016 - 2022 PERIOD
Tác giả: Hoàng Gia Hòa, Nguyễn Thị Lộc, Đặng Vũ Phiên, Nguyễn Hồng Mai, Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Hoàng Minh
Tóm tắt:
Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) là một nhóm đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mô tả xu hướng tỷ lệ nhiễm HIV ở nam quan hệ tình dục đồng giới và các yếu tố liên quan tại Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2022. Thông qua giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi, các nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện 2 năm 1 lần từ 2016 đến 2022 trên nhóm MSM tại Hải Phòng. Chúng tôi thực hiện Cochran-Armitage trend test và mô hình hồi quy logistic để đánh giá xu hướng và các yếu tố liên quan đến tỷ lệ nhiễm HIV. Kết quả cho thấy MSM tham gia nghiên cứu có xu hướng trẻ hóa và có tuổi bắt đầu quan hệ tình dục (QHTD) đồng giới sớm hơn (p-trend < 0,001). Tỷ lệ nhiễm HIV ở MSM có xu hướng tăng rõ rệt từ 2% năm 2016 lên 10% năm 2022 (p-trend < 0,001). Khả năng nhiễm HIV được phát hiện cao hơn ở nhóm MSM có tuổi bắt đầu QHTD đồng giới dưới 18 tuổi (so với ≥ 18) (OR: 2,27; 95%KTC: 1,12 - 4,6), và đã từng QHTD tập thể (OR: 2,47; 95%KTC: 1,08 - 5,66). Vì vậy, các can thiệp về truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp cần được triển khai để nâng cao nhận thức về QHTD an toàn, đặc biệt cho nhóm dưới 18 tuổi, từ đó giúp giảm tỷ lệ nhiễm HIV cho MSM tại Hải Phòng.
Summary:
Men who have sex with men (MSM) are a high - risk group for HIV infection in Vietnam. This study aimed to determine the temporal trends and correlates of HIV infection among MSM. Through HIV sentinel surveillances plus behaviors (HSS+), cross - sectional studies were conducted every 2 years from 2016 to 2022 among MSM in Hai Phong. We performed the Cochran-Armitage trend test and logistic regression model to evaluate temporal trends and factors associated with HIV infection. The results showed that over the years, MSM in this study tended to be younger and have sex with other men at an earlier age (p-trend < 0.001). Noticeably, the prevalence of HIV among MSM tended to increase from 2% in 2016 to 10% in 2022 (p-trend < 0.001). The likelihood of HIV infection was found to be higher in the MSM who had an age anal sex debut less than 18 years old (vs. ≥ 18) (OR: 2.27; 95% CI: 1.124 – 4.6), and who had ever group sexual intercourse (OR: 2.47; 95% CI: 1.08 – 5.66). Therefore, appropriate interventions about sex education should be implemented to raise awareness about safe sex and avoid high-risk behaviors, especially for the under-18 group, thereby helping to reduce the HIV prevalence among MSM in Hai Phong.
Từ khóa:
Xu hướng; HIV; nam quan hệ tình dục đồng giới; Hải Phòng; hành vi nguy cơ cao; quan hệ tình dục tập thể
Keywords:
Temporal trend; HIV; men who have sex with men; Hai Phong; high - risk behaviors; group sex
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/896
File nội dung:
o2208153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log