Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 32
Tập 33, số 1 2023

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRIỂN KHAI CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM

OVERVIEW OF FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF PALLIATIVE CARE SERVICE IN VIETNAM AND THE WORLD
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Liên, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Ánh, Lê Nguyễn Thùy Khanh, Lê Hoàng Linh, Võ Thị Thùy Trang, Lê Thị Uyển Nhi, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Thị Diễm Hằng, Võ Minh Tuấn
Tóm tắt:
Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO): chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) là cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình người bệnh, những người đang đối mặt với những vấn đề liên quan tới sự ốm đau đe dọa tính mạng, thông qua sự ngăn ngừa và làm giảm gánh nặng họ chịu đựng bằng cách nhận biết sớm, đánh giá toàn diện, điều trị đau và các vấn đề khác như thể lực, tâm lý xã hội và tinh thần. Việt Nam bắt đầu tiếp cận đến CSGN từ năm 2001, đến nay loại hình điều trị này đã được đưa vào hệ thống y tế và mở rộng các dịch vụ lâm sàng CSGN tại hầu hết tại các trung tâm ung thư lớn và BV đa khoa trong nước. Bài tổng quan này trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai chăm sóc giảm nhẹ trên thế giới và Việt Nam.
Summary:
According to the World Health Organization (WHO): Palliative care is about improving the quality of life of anyone facing a lifethreatening condition. It includes physical, emotional and spiritual care. Vietnam started accessing PCS in 2001, so far this type of treatment has been incorporated into the health system and expanded its clinical services at most large cancer centers and general hospitals in the country. This review presents the factors influencing the implementation of palliative care in the world and in Vietnam
Từ khóa:
Chăm sóc giảm nhẹ; ung thư; yếu tố ảnh hưởng
Keywords:
Palliative care implementation; cancer; factors affecting
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/938
File nội dung:
r230132.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log