Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 138
Tập 33, số 1 2023

HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION COMMUNICATION INTERVENTIONS TO PREVENT HEPATITIS B VIRUS INFECTION IN QUANG BINH PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Vũ Phong Túc, Trần Như Dương, Đỗ Quốc Tiệp
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ về dự phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B (VRVGB) tại tỉnh Quảng Bình từ tháng ̣̣9 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự cải thiện rõ rệt ở tất cả các nội dung đánh giá về kiến thức, thái độ và thực hành dự phòng lây nhiễm VRVGB sau can thiệp ở nhóm can thiệp so với trước can thiệp và so với nhóm chứng cùng thời điểm. Các chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp đều vượt trội so với nhóm chứng ở tất cả các nội dung được khảo sát khi so sánh trước và sau can thiệp. Hiệu quả can thiệp ở tất cả các nội dung khảo sát đều đạt trên 100%, dao động từ 119,3% đến 274,2%. Cần tăng cường vai trò của hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ nâng cao kiến thức của người dân trong cộng đồng về bệnh VGB và các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh.
Summary:
An randomized controlled study was conducted to evaluate the effectiveness of a health education communication intervention in preventing the transmission of Hepatitis B virus (HBV) in Quang Binh province from September, 2018 to December, 2019. Results showed a significant improvement in knowledge, attitudes, and practices related to the prevention of HBV transmission among the intervention group after intervention compared to the baseline and to the control group. The effectiveness indicators of the intervention group were significantly higher compared to those in the control group across all surveyed items. The intervention’s effectiveness scores ranged from 119.3% to 274.2% across all survey items. It is necessary to strengthen the role of health education communication activities to improve people’s knowledge in the community about HBV and measures to prevent HBV infection.
Từ khóa:
Viêm gan vi rút B; can thiệp; giáo dục sức khoẻ; Quảng Bình
Keywords:
Hepatitis B virus infection; intervention; health education; Quang Binh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/950
File nội dung:
o2301138.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log