Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 102
Tập 33, số 1 2023

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2020 - 2021

INVESTIGATING CHARACTERISTICS OF BACTERIA CAUSING HOSPITAL - ACQUIRED PNEUMONIA IN INTENSIVE CARE UNIT, THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL 2020 - 2021
Tác giả: Lương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Thái, Hoàng Anh, Trần Thị Kim Hạnh
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi cứu để xác định nguyên nhân gây viêm phổi bệnh viện và khả năng kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập được tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, năm 2020 - 2021. Kết quả: Trong 467 mẫu có 30,5% (145/467) mẫu bệnh phẩm phân lập được tác nhân gây bệnh, đờm chiếm tỷ lệ 45,8% (66/145), máu 28,3% (41/145), dịch màng phổi 11,8% (17/145), dịch nội khí quản 6,3% (9/145). Vi khuẩn phân lập được: P. aeruginosa 22,1% (32/145), K. pneumoniae 19,3% (28/145), A. baumannii 17,9% (26/145), E. coli 15,2% (22/145), và S. aureus 9,7% (14/145). Mức độ kháng kháng sinh: A. baumannii kháng với các kháng sinh được thử nghiệm từ 50 – 100%, chưa kháng colistin. E. coli và K. pneumoniae kháng kháng sinh nhóm beta lactam (> 80%), nhóm quinolon > 70%, P.aeruginosa kháng các kháng sinh: Ceftazidime, Gentamicin, Levofloxacin, Ofloxacin từ 51,7 – 53,8%. S. aureus đề kháng hoàn toàn với kháng sinh Penicillin G (100%), đề kháng nhóm Macrolid từ 72 – 87,5%, chưa kháng Vancomycin. Kết luận: Căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện chủ yếu là P.aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii, E. Coli, S. aureus. Các vi khuẩn phân lập được có tỷ lệ kháng kháng sinh cao và đa kháng thuốc, A.baumannii chưa kháng lại Colistin và S.aureus chưa phát hiện kháng Vancomycin.
Summary:
The study used a retrospective method to determine the cause of hospital-acquired pneumonia and antibiotic resistance of bacteria isolated at the Intensive Care Unit of Thai Nguyen national Hospital, 2020 - 2021. Results: Of the 467 samples, 30.5% (145/467) samples isolated the causative agent, sputum 45.8% (66/145), blood 28.3% (41/145), pleural fluid 11.8% (17/145), endotracheal fluid 6.3% (9/145). Bacteria isolated: P. aeruginosa 22.1% (32/145), K. pneumoniae 19.3% (28/145), A. baumannii 17.9% (26/145), E. coli 15,2% (22/145), and S. aureus 9.7% (14/145) The level of antibiotic resistance of bacteria: Acinetobacter baumannii has a higher rate of tested antibiotics from 50 to 100%, not resistant to Colistin. E. coli and K.pneumoniae have a high rate of resistance to beta-lactam antibiotics (> 80%), quinolone antibiotics have a resistance rate of > 70%, Pseudomonas aeruginosa has a high rate of resistance to antibiotics: Ceftazidime, Gentamicin, Levofloxacin, Ofloxacin from 51.7 to 53.8%. S. aureus is resistant to Penicillin G antibiotic (100%), resistant to Macrolide group from 72 to 87.5%, not resistant to Vancomycin. Conclusion: The causes of hospital-acquired pneumonia: P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii, E. coli. Gram-positive bacteria and S. aureus. The bacteria isolated at high levels and multi-drug resistant Acinetobacter baumannii not resistant to Colistin. S. aureus is not resistant to Vancomycin.
Từ khóa:
Viêm phổi bệnh viện; kháng kháng sinh; khoa hồi sức tích cực; Thái Nguyên
Keywords:
Antibiotic resistance; hospitalacquired pneumonia; Intensive Care Unit (ICU); Thai Nguyen
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/946
File nội dung:
o2301102.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log