Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 145
Tập 33, số 1 2023 Phụ bản

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CỦA KHỐI SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2022

KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE, AND RELATED FACTORS OF CONTRACEPTIVE METHODS AMONG PREVENTIVE MEDICINE STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, 2022
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Kiều Thu Trang, Đào Văn Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ 11/2021 đến 06/2022 nhằm xác định tỷ lệ và mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành đúng của sinh viên khối Y học dự phòng về một số biện pháp tránh thai tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Toàn bộ sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ sáu mã ngành Y học dự phòng tại trường đủ tiêu chuẩn được chọn vào nghiên cứu. Khảo sát 208 sinh viên, tỷ lệ sinh viên có kiến thức tốt, thái độ tốt, thực hành tốt về các biện pháp tránh thai lần lượt là 13,9%, 32,0%, 8,7%. Sinh viên khối Y học dự phòng có kiến thức, thái độ và thực hành chưa đúng, chưa đầy đủ về một số biện pháp tránh thai chiếm tỷ lệ cao. Năm học thứ 4, 5, 6 và thường trú ở thành thị của sinh viên có liên quan độc lập đến kiến thức, thái độ tốt. Cân nhắc giảng dạy sớm kiến thức về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai cho sinh viên những năm đầu, tăng cường nguồn thông tin tiếp cận của sinh viên về biện pháp tránh thai.
Summary:
A cross - sectional study from 11/2021 to 6/2022 describes the status of knowledge, attitudes, and practices about some contraceptives and their related factors of preventive medicine students at Hai Phong University of Medicine and Pharmacy. All students from the first to the sixth year of preventive medicine at Hai Phong University of Medicine and Pharmacy were selected. Among 208 students enrolled in the study, the proportion with good knowledge, burning attitude, and good practice about contraceptives was 13.9%, 32.0%, and 8.7%, respectively. The prevalences of incorrect and incomplete knowledge, attitude, and practice among Preventive Medicine students about contraceptive methods of interest are high. The independent factors related to students’ knowledge, attitude, are academic year from 4th to 6th and recidence in the city. It is necessary to organize the teaching of knowledge about reproductive health and contraceptive methods to students, increasing the source of information on students’ access to contraception. Regular activities and exchanges are needed to enhance knowledge and improve student attitudes and practices about contraception.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; sinh viên; biện pháp tránh thai
Keywords:
Knowledge; attitudes; practices; students; contraceptives
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/984
File nội dung:
o2301145.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log