Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 172
Tập 33, số 1 2023 Phụ bản

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, VÀ THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG MUỐI TRONG KHẨU PHẦN ĂN HÀNG NGÀY CỦA NGƯỜI DÂN TẠI PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, HẢI PHÒNG NĂM 2022

KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE IN USING SALT FOR DAILY MEALS OF PEOPLE IN DONG KHE COMMUNE, HAI PHONG IN 2022
Tác giả: Cáp Minh Đức, Lương Vũ Ngọc Mai, Chu Khắc Tân, Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thị Thắm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 400 người dân tại phường Đông Khê, Hải Phòng, thời gian nghiên cứu từ tháng 06 đến tháng 11 năm 2022 nhằm mục tiêu mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân. Số liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy người dân có kiến thức đạt là 19,7%; thái độ đạt là 54,5%; thực hành đạt là 33,7%. Trạm Y tế phường Đông Khê cần kết hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hải Phòng tổ chức các buổi truyền thông để nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 400 adults people in Dong Khe ward, Hai Phong, the research period was from June to November 2022 aimed to describe the knowledge, attitude and practice in using salt for daily meals of people. Data were collected by direct interview method. The results showed that people having good knowledge was 19.7%; good attitude was 54.5%; good practice was 33.7%. Dong Khe Ward Health Station needs to coordinate with Hai Phong Center for Disease Control and Prevention to organize communication sessions to improve people’s knowledge, attitudes and practices in using salt on daily diets.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; và thực hành; sử dụng muối; Hải Phòng
Keywords:
Knowledge; attitude; and practice; using salt; Hai Phong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/987
File nội dung:
o2301172.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log