Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 9
Tập 33, số 1 2023

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ RÀ SOÁT GÓI QUYỀN LỢI DỊCH VỤ Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

HOW HEALTH BENEFITS PACKAGES ARE DEVELOPED AND REVISED AROUND THE WORLD
Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hương
Tóm tắt:
Xây dựng và rà soát gói quyền lợi bảo hiểm y tế là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt chức năng mua dịch vụ y tế - một trong ba chức năng quan trọng của bảo hiểm y tế. Bài báo này xem xét cách thức quy định gói quyền lợi về dịch vụ y tế (DVYT), phương pháp xây dựng và tiêu chí rà soát trên thế giới nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đối sánh và xác định cách thức xây dựng và rà soát gói quyền lợi bảo hiểm y tế về DVYT tại Việt Nam trong thời gian tới. Phương pháp tổng quan: Sử dụng các từ khóa cơ bản về "gói quyền lợi"/"benefit package", "danh mục dương tính"/"positive list", "danh mục âm tính"'/"negative list", "danh mục thanh toán bảo hiểm y tế"/"reimbursement list" trên Pubmed, sử dụng Google Scholar, rà soát website của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB), Liên hợp quốc (UN), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Việc rà soát gói quyền lợi DVYT trên thế giới cho thấy sự đa dạng trong quy định danh mục DVYT. Kinh nghiệm trên thế giới về quy trình xây dựng, rà soát cũng như các tiêu chí rà soát gói quyền lợi trên thế giới có thể được áp dụng trong bối cảnh Việt Nam nhằm hướng tới việc thực hiện mua sắm chiến lược nhằm đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Summary:
Developing and reviewing the health insurance benefit package is one of the important tasks in order to efficiently perform the function of purchasing - one of the three core functions of health insurance. This paper examines how countries around the world define the benefits package of technical services, and form development methods and review criteria. The basic search terms included “gói quyền lợi”/”benefit package”, “danh mục dương tính”/”positive list”, “danh mục âm tính”’/”negative list”, “danh mục thanh toán bảo hiểm y tế”/”reimbursement list”. Sources include Pubmed, Google Scholar, World Health Organization (WHO), World Bank (WB), United Nations (UN) and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Results: There has not been any study to review the status of the health benefits package worldwide. This paper shows the diversity in regulations on the definition of health benefits packages. The paper also focuses on lessons learnt from other countries on the process of developing and revising as well as the criteria for the health benefits package.
Từ khóa:
Gói quyền lợi; dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế, tài chính y tế; mua dịch vụ chiến lược
Keywords:
Benefit package; health insurance; health financing; strategic purchasing
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/936
File nội dung:
r230109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log