Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 9
Tập 33, số 1 2023

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ RÀ SOÁT GÓI QUYỀN LỢI DỊCH VỤ Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

HOW HEALTH BENEFITS PACKAGES ARE DEVELOPED AND REVISED AROUND THE WORLD
Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hương
Tóm tắt:
Xây dựng và rà soát gói quyền lợi bảo hiểm y tế là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt chức năng mua dịch vụ y tế - một trong ba chức năng quan trọng của bảo hiểm y tế. Bài báo này xem xét cách thức quy định gói quyền lợi về dịch vụ y tế (DVYT), phương pháp xây dựng và tiêu chí rà soát trên thế giới nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đối sánh và xác định cách thức xây dựng và rà soát gói quyền lợi bảo hiểm y tế về DVYT tại Việt Nam trong thời gian tới. Phương pháp tổng quan: Sử dụng các từ khóa cơ bản về "gói quyền lợi"/"benefit package", "danh mục dương tính"/"positive list", "danh mục âm tính"'/"negative list", "danh mục thanh toán bảo hiểm y tế"/"reimbursement list" trên Pubmed, sử dụng Google Scholar, rà soát website của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB), Liên hợp quốc (UN), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Việc rà soát gói quyền lợi DVYT trên thế giới cho thấy sự đa dạng trong quy định danh mục DVYT. Kinh nghiệm trên thế giới về quy trình xây dựng, rà soát cũng như các tiêu chí rà soát gói quyền lợi trên thế giới có thể được áp dụng trong bối cảnh Việt Nam nhằm hướng tới việc thực hiện mua sắm chiến lược nhằm đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Summary:
Developing and reviewing the health insurance benefit package is one of the important tasks in order to efficiently perform the function of purchasing - one of the three core functions of health insurance. This paper examines how countries around the world define the benefits package of technical services, and form development methods and review criteria. The basic search terms included “gói quyền lợi”/”benefit package”, “danh mục dương tính”/”positive list”, “danh mục âm tính”’/”negative list”, “danh mục thanh toán bảo hiểm y tế”/”reimbursement list”. Sources include Pubmed, Google Scholar, World Health Organization (WHO), World Bank (WB), United Nations (UN) and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Results: There has not been any study to review the status of the health benefits package worldwide. This paper shows the diversity in regulations on the definition of health benefits packages. The paper also focuses on lessons learnt from other countries on the process of developing and revising as well as the criteria for the health benefits package.
Từ khóa:
Gói quyền lợi; dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế, tài chính y tế; mua dịch vụ chiến lược
Keywords:
Benefit package; health insurance; health financing; strategic purchasing
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/936
File nội dung:
r230109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log