Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 167
Tập 33, số 1 2023

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHĂM SÓC GIẢM NHẸ CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI KHOA UNG BƯỚU, BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

IMPLEMENTATION RESEARCH OF PALLIATIVE CARE FOR CANCER PATIENTS AT THE ONCOLOGY DEPARTMENT, THU DUC CITY HOSPITAL
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Liên, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Ánh, Lê Nguyễn Thùy Khanh, Lê Hoàng Linh, Võ Thị Thùy Trang, Lê Thị Uyển Nhi, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Thị Diễm Hằng, Võ Minh Tuấn
Tóm tắt:
Việt Nam bắt đầu tiếp cận đến chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) từ năm 2001, đến nay loại hình điều trị này đã được đưa vào hệ thống y tế và mở rộng các dịch vụ lâm sàng CSGN tại hầu hết tại các trung tâm ung thư (UT) lớn và bệnh viện (BV) đa khoa trong nước. Việc các đánh giá từ các yếu tố đầu vào, lựa chọn chiến lược triển khai và đánh giá kết quả để thuyết phục về sự khả thi và khả năng duy trì của chương trình triển khai này. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Kết quả: Những điểm mạnh trong quá trình triển khai: Khoa lập quỹ hỗ trợ người bệnh, BV tạo điều kiện cho nhân viên y tế (NVYT) và người bệnh điều kiện ở kéo dài. BV đã chuẩn hoá quy trình làm việc, có phác đồ điều trị rõ ràng, quản lý thông tin qua bằng hồ sơ bệnh án điện tử, có cơ sở vật chất và nhân lực tương đối đầy đủ, môi trường y tế vệ sinh, huy động được nguồn tài trợ bên ngoài. Bên cạnh đó vẫn còn một số điểm hạn chế: Quỹ hỗ trợ là chưa đủ cho tất cả người bệnh. BV chưa có khoa/đơn vị CSGN riêng, hiện vẫn gộp chung vào khoa Ung Bướu, chưa chuẩn hoá được toàn bệnh viện. Khi ở giai đoạn cao điểm, BV nhiều khi không đáp ứng đủ thuốc, vật tư. Tập huấn CSGN hạn chế: Thiếu điều dưỡng.
Summary:
Vietnam started accessing PCS in 2001, so far this type of treatment has been incorporated into the health system and expanded its clinical services at most large cancer centers and general hospitals in the country. Therefore, we conducted a study on the implementation of palliative care for cancer patients at the Oncology Department, Thu Duc City Hospital. Results showed that the department set up a fund to support patients, and the hospital created conditions for health workers and patients to stay for a long time. The hospital has standardized the working process, has a clear treatment protocol, manages information through electronic medical records, has relatively adequate facilities and human resources, a hygienic medical environment, mobilize external funding. Besides, there are still some limitations: the support fund is not enough for all patients. The hospital does not have its own department/unit of PCS, currently included in the Department of Oncology, and has not yet standardized the whole hospital. When at the peak stage, the hospital sometimes does not meet enough drugs and supplies. Limited PCS training: lack of nurses.
Từ khóa:
Ung thư; triển khai chăm sóc giảm nhẹ; yếu tố ảnh hưởng; can thiệp chăm sóc giảm nhẹ; nghiên cứu triển khai
Keywords:
Cancer; palliative care implementation; influencing factors; palliative care interventions; implementation research
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/953
File nội dung:
o2301167.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log