Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 67
Tập 33, số 1 2023

SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ TẠI HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM NĂM 2022

SATISFACTION AND SOME RELATED FACTORS OF HEALTH SERVICE USERS IN LY NHAN DISTRICT, HA NAM PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thế Vĩnh, Đặng Đức Nhu, Phạm Duy Thanh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 350 người sử dụng dịch vụ y tế (DVYT) nhằm mô tả sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã và một số yếu tố liên quan tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ tháng 06/2022 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng chung của người sử dụng DVYT tuyến xã chiếm 80,5%. Người sử dụng dịch vụ y tế có thời gian chờ đợi dưới 30 phút có khả năng hài lòng về khả năng tiếp cận cao hơn gấp 9,4 lần người sử dụng dịch vụ y tế có thời gian chờ đợi trên 30 phút (KTC95%:4,16 - 21,23). Công nhân, công chức viên chức có tỷ lệ hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh giảm 42% so với người làm nông nghiệp (KTC 95%:1,87 - 3,22). Người có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có khả năng hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ cao hơn 18,7 lần so với người không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (KTC95%: 4.28 - 76.42). Sự hài lòng của người sử dụng DVYT tuyến xã là cao, tuy nhiên trạm y tế các xã cần tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh và giao tiếp ứng xử tốt với người bệnh để nâng cao chất lượng của DVYT và làm hài lòng người đến khám chữa bệnh.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 350 health service users to describe the satisfaction of users with the commune health services and some related factors in Ly Nhan district, Ha Nam province from June 2022 to December 2022. Research results showed that the overall satisfaction level of users with commune health services accounted for 80.5%. Health service users with a waiting time of fewer than 30 minutes were 9.4 times more likely to be satisfied with accessibility than users of health services with a waiting time of more than 30 minutes (95% CI:4,16 – 21,23). Workers and officers had a satisfaction proportion of 42% lower than that of farmers (95% CI: 1.87 - 3.22). People who used health insurance cards were 18.7 times more likely to be satisfied with service delivery results than those who were without health insurance cards (95%CI: 4.28 – 76.42). The satisfaction of users of commune health services was high, however, the commune health stations need to improve their medical examination and treatment processes and communicate well with patients to improve the quality of health services and satisfy them.
Từ khóa:
Sự hài lòng; dịch vụ y tế; trạm y tế; tỉnh Hà Nam
Keywords:
Satisfaction; health services; commune health stations; Ha Nam province
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/942
File nội dung:
o230167.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log