Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 48
Tập 33, số 1 2023

THỰC TRẠNG BỆNH THAN TRÊN NGƯỜI, ĐỘNG VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH HÀ GIANG, SƠN LA NĂM 2010 - 2022

SITUATION OF ANTHRAX DISEASE IN HUMANS, ANIMALS AND ENVIRONMENT IN HA GIANG, SON LA PROVINCES, 2010 - 2022
Tác giả: Phạm Văn Khang, Đặng Đức Anh, Hoàng Thị Thu Hà, Lương Minh Hoà, Đỗ Bích Ngọc, Phạm Thanh Hải, Trần Thị Mai Hưng, Lương Minh Tân, Hồ Hoàng Dung, Nguyễn Thị Minh, Tòng Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Hải Đăng, Jason K. Blackburn, Phạm Quang Thái, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu loạt trường hợp bệnh nhằm mô tả thực trạng bệnh than trên người, động vật và môi trường tại Hà Giang, Sơn La năm 2010 - 2022. Kết quả cho thấy bệnh than xảy ra ở hầu hết các năm trong đó tập trung nhiều từ 2014 - 2019. Ổ dịch thường xảy ra vào các tháng 7 - 9 của năm. Tuổi mắc bệnh phân bố cao ở nhóm < 5 (13,1%), 26 - 30 (19,2%) và nhóm 31 - 35 tuổi (12,1%); tuổi mắc bệnh trung bình là 27,8, cao nhất là 61 và thấp nhất là 1. Nam mắc bệnh chiếm 75,8%, cao gấp 3,1 lần so với nữ. 64,6% các trường hợp bệnh có tiền sử tiếp xúc động vật như tiếp xúc trực tiếp, giết mổ, ăn thịt gia súc ốm chết; 11,1% các trường hợp có tiền sử tiếp xúc với đất ở khu vực có nước thải chuồng trâu, bò. Từ năm 2008 các mẫu động vật đã được thu thập và xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi khuẩn B. anthracis trên các mẫu từ bò, trâu. Hoạt động xét nghiệm mẫu đất từ những năm 2016 đến nay cho thấy mẫu đất có chứa vi khuẩn Bacillus cereus có mang theo gen độc tố của vi khuẩn B. anthracis. Như vậy bệnh than vẫn còn xảy ra tại Hà Giang, Sơn La trên người và động vật, trên môi trường đất vẫn còn tồn tại vi khuẩn B.anthracis.
Summary:
Study on a series of disease cases to describe the current situation of anthrax in humans, animals and the environment in Ha Giang, Son La in 2010 - 2022. The results show that anthrax occurs in most of the years, with a high concentration from 2014 to 2019. Outbreaks usually occur in the months of July - September of the year. The age distribution was high in the group < 5 (13.1%), 26 - 30 (19.2%) and the group 31 - 35 years old (12.1%); The average age of the disease was 27.8, the highest was 61 and the lowest was 1. Males accounted for 75.8%, 3.1 times higher than females. 64.6% of disease cases have a history of animal contact such as direct contact, slaughter, eating dead cattle; 11.1% of schools had a history of contact with soil in areas with wastewater from cattle and buffalo stables. Since 2008 animal samples have been collected and tested positive for B. anthracis in samples from cattle and buffaloes. Testing of soil samples from 2016 up to now shows that the soil sample contains Bacillus cereus bacteria carrying the toxin gene of B. anthracis. Thus, anthrax still occurs in Ha Giang and Son La on humans and animals, and B.anthracis bacteria still exist in the soil environment.
Từ khóa:
Bệnh than; Anthrax; B.anthracis; Hà Giang; Sơn La
Keywords:
Anthrax; B.anthracis; Ha Giang; Son La
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/940
File nội dung:
o230148.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log