Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 54
Tập 33, số 1 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NĂM 2022

STATUS OF KNOWLEDGE AND PRACTICE OF HEALTH INSURANCE CARD HOLDERS IN USING MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES AT HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2022
Tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Thuận, Đào Văn Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 295 người khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022 nhằm mục đích mô tả kiến thức, thực hành của người sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT). Kết quả cho thấy người bệnh có kiến thức chung đạt về BHYT còn thấp (31,5%), trong đó kiến thức đúng về phạm vi được hưởng của người có thẻ BHYT chỉ chiếm 17,7%. Trong lần khám sức khỏe gần nhất có 90,5% người bệnh sử dụng BHYT và 9,5% người bệnh không sử dụng. Lý do không sử dụng thẻ BHYT do thủ tục phức tạp chiếm tỷ lệ cao nhất 67,9%. Bệnh nhân nam có khả năng kiến thức đạt về BHYT cao hơn so với bệnh nhân nữ (OR: 1,7; 95%CI: 1,1 - 2,9), bệnh nhân có trình độ học vấn từ trung học phổ thông có khả năng kiến thức đạt về BHYT cao hơn bệnh nhân có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (OR: 5,4; 95%CI: 2,2 - 15,9). Để nâng cao kiến thức cũng như thực hành của người dân về sử dụng BHYT, bệnh viện nên kết hợp với cơ quan BHYT tuyên truyền cho người dân về chính sách của luật BHYT, sử dụng các hình thức như treo Pano/ Áp phích ở khu vực chờ của phòng khám, khu xét nghiệm.
Summary:
A cross - sectional descriptive study of 295 medical examination and treatment people with health insurance cards visiting Hai Phong Medical University Hospital in 2022 aimed at describing the knowledge and practices of health insurance users. The result showed that Patients had low general knowledge about health insurance (31.5%), in which correct knowledge about the scope of benefits of health insurance card holders accounted for only 17.7%. In the last health checkup, 90.5% of patients used health insurance and 9.5% of patients did not use health insurance. The reason for not using the health insurance card due to complicated procedures accounted for the highest rate of 67.9%. In this medical examination, 80,1% of patients went to the right hospital. Male patients were ability more likely to have knowledge of health insurance than female patients (OR: 1.7; 95% CI: 1.1 - 2.9), patients with and above high school education had ability higher knowledge of health insurance than patients with below high school education (OR: 5.4; 95% CI: 2.2 – 15.9). To improve people’s knowledge and practice on using health insurance, the hospital should cooperate with the health insurance agency to propagate to the people the policies of the Law on Health Insurance, using forms such as hanging posters/panos at the hospital. The waiting area of the clinic, and testing area.
Từ khóa:
Bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh; Y Hải Phòng
Keywords:
Health insurance; medical examination treatment; Hai Phong medicine
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/972
File nội dung:
o230154.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log