Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 39
Tập 33, số 1 2023

THỰC TRẠNG TỒN LƯU KHÁNG THỂ KHÁNG ĐỘC TỐ BẠCH HẦU Ở NGƯỜI DÂN TỪ 5 - 40 TUỔI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

STATUS OF RESIDUAL IGG DIPHTHERIA ANTITOXIN AMONG PEOPLE AGED 5 - 40 YEARS IN KHANH HOA PROVINCE AND PREVENTION MEASURES
Tác giả: Đỗ Thái Hùng, Đào Thế Anh, Đinh Thanh Hằng, Lê Hoàng Thiệu, Hoàng Tiến Thanh, Lê Xuân Huy, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Kỳ Nhật Minh, Tôn Thất Toàn, Lê Hồng Quân, Lay Myint Yoshida
Tóm tắt:
Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm gây dịch và có thể gây tử vong bởi độc tố vi khuẩn. Trong những năm gần đây dịch bạch hầu đã xuất hiện ở một số tỉnh tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu ở người dân từ 5 - 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp dự phòng dịch bệnh. Nghiên cứu trên 1.195 người ở 08 huyện/thị từ tháng 09/2021 đến tháng 02/2023. Thu thập mẫu huyết thanh để xác định nồng độ kháng thể (NĐKT) kháng bạch hầu bằng kỹ thuật ELISA. Kết quả cho thấy tỷ lệ đối tượng có NĐKT kháng độc tố bạch hầu ở mức đầy đủ hoặc lâu dài khá thấp (26,69%). Nhóm tuổi 5 - 10 có NĐKT trung bình cao nhất - ở mức bảo vệ đầy đủ 0,14IU/ml (trừ nhóm 5 - 10 tuổi tại huyện Khánh Sơn). NĐKT trung bình giảm xuống mức bảo vệ một phần (< 0,1IU/ml) ở hầu hết các nhóm tuổi > 10 ở tất cả các địa bàn nghiên cứu. Cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng bổ sung cho nhóm tuổi và địa bàn nguy cơ; duy trì tỷ lệ cao tiêm chủng thường xuyên theo lịch của tiêm chủng mở rộng Quốc gia, tiêm nhắc lại cho nhóm tuổi trên 10 khi có nguy cơ bùng phát dịch, tăng cường truyền thông phòng bệnh.
Summary:
Diphtheria is a contagious and potentially fatal disease caused by the Corynebacterium diphtheriae bacteria’s toxin. In recent years, diphtheria outbreaks have appeared in some provinces in Vietnam’s Central and Highland regions. The study aimed to describe the current status of residual IgG diphtheria antitoxin among people aged 5 - 40 years in Khanh Hoa province and propose measures to prevent a diphtheria epidemic. The study was conducted on 1,195 subjects from 08 districts/cities of Khanh Hoa province from September 2021 to February 2023. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to quantify the concentration of IgG diphtheria antitoxin in sera. The results showed that the percentage of people with adequate or long-term anti-diphtheria antibody levels was low (26.69%). The age group 5 - 10 has the highest average geometric mean concentration (GMC) - at an adequate protection level of 0.14IU/ml (except for the 5 – 10-year age group in Khanh Son district). The GMC fell to a partially protective level (< 0.1IU/ml) in most of the older age groups in all study sites. Recommended diphtheria prevention measures for Khanh Hoa province include organizing booster vaccination campaigns for at-risk age groups and areas; maintaining a high rate of regular vaccination with diphtheria toxoid-containing vaccines according to the vaccination schedule of the National Expanded Program on Immunization, giving booster vaccinations to the age group over 10 when there is a risk of an outbreak, strengthening health education on disease prevention.
Từ khóa:
Kháng thể; bạch hầu; giải pháp; Khánh Hoà
Keywords:
Antibodies; diphtheria; antibody levels; infectious diseases; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/939
File nội dung:
o230139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log