Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 39
Tập 33, số 1 2023

THỰC TRẠNG TỒN LƯU KHÁNG THỂ KHÁNG ĐỘC TỐ BẠCH HẦU Ở NGƯỜI DÂN TỪ 5 - 40 TUỔI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

STATUS OF RESIDUAL IGG DIPHTHERIA ANTITOXIN AMONG PEOPLE AGED 5 - 40 YEARS IN KHANH HOA PROVINCE AND PREVENTION MEASURES
Tác giả: Đỗ Thái Hùng, Đào Thế Anh, Đinh Thanh Hằng, Lê Hoàng Thiệu, Hoàng Tiến Thanh, Lê Xuân Huy, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Kỳ Nhật Minh, Tôn Thất Toàn, Lê Hồng Quân, Lay Myint Yoshida
Tóm tắt:
Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm gây dịch và có thể gây tử vong bởi độc tố vi khuẩn. Trong những năm gần đây dịch bạch hầu đã xuất hiện ở một số tỉnh tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu ở người dân từ 5 - 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp dự phòng dịch bệnh. Nghiên cứu trên 1.195 người ở 08 huyện/thị từ tháng 09/2021 đến tháng 02/2023. Thu thập mẫu huyết thanh để xác định nồng độ kháng thể (NĐKT) kháng bạch hầu bằng kỹ thuật ELISA. Kết quả cho thấy tỷ lệ đối tượng có NĐKT kháng độc tố bạch hầu ở mức đầy đủ hoặc lâu dài khá thấp (26,69%). Nhóm tuổi 5 - 10 có NĐKT trung bình cao nhất - ở mức bảo vệ đầy đủ 0,14IU/ml (trừ nhóm 5 - 10 tuổi tại huyện Khánh Sơn). NĐKT trung bình giảm xuống mức bảo vệ một phần (< 0,1IU/ml) ở hầu hết các nhóm tuổi > 10 ở tất cả các địa bàn nghiên cứu. Cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng bổ sung cho nhóm tuổi và địa bàn nguy cơ; duy trì tỷ lệ cao tiêm chủng thường xuyên theo lịch của tiêm chủng mở rộng Quốc gia, tiêm nhắc lại cho nhóm tuổi trên 10 khi có nguy cơ bùng phát dịch, tăng cường truyền thông phòng bệnh.
Summary:
Diphtheria is a contagious and potentially fatal disease caused by the Corynebacterium diphtheriae bacteria’s toxin. In recent years, diphtheria outbreaks have appeared in some provinces in Vietnam’s Central and Highland regions. The study aimed to describe the current status of residual IgG diphtheria antitoxin among people aged 5 - 40 years in Khanh Hoa province and propose measures to prevent a diphtheria epidemic. The study was conducted on 1,195 subjects from 08 districts/cities of Khanh Hoa province from September 2021 to February 2023. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to quantify the concentration of IgG diphtheria antitoxin in sera. The results showed that the percentage of people with adequate or long-term anti-diphtheria antibody levels was low (26.69%). The age group 5 - 10 has the highest average geometric mean concentration (GMC) - at an adequate protection level of 0.14IU/ml (except for the 5 – 10-year age group in Khanh Son district). The GMC fell to a partially protective level (< 0.1IU/ml) in most of the older age groups in all study sites. Recommended diphtheria prevention measures for Khanh Hoa province include organizing booster vaccination campaigns for at-risk age groups and areas; maintaining a high rate of regular vaccination with diphtheria toxoid-containing vaccines according to the vaccination schedule of the National Expanded Program on Immunization, giving booster vaccinations to the age group over 10 when there is a risk of an outbreak, strengthening health education on disease prevention.
Từ khóa:
Kháng thể; bạch hầu; giải pháp; Khánh Hoà
Keywords:
Antibodies; diphtheria; antibody levels; infectious diseases; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/939
File nội dung:
o230139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log