Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 189
Tập 33, số 1 2023 Phụ bản

TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE LIỀU CAO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2022

SITUATION OF HIGH METHADONE DOSE AND RELATED FACTORS IN HAI PHONG CITY IN 2022
Tác giả: Hoàng Thị Giang, Phạm Sơn Lâm, Dương Thị Hương, Nguyễn Thị Thắm, Đào Văn Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 378 bệnh nhân đang điều trị duy trì thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 04 phòng khám Methadone tại Thành phố Hải Phòng với mục tiêu mô tả thực trạng điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone liều cao tại Thành phố Hải Phòng năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỉ lệ điều trị Methadone liều cao > 120mg/ngày là 45,4%, liều trung bình theo ngày của bệnh nhân tham gia nghiên cứu là 110,70 ± 75,15mg. Một số yếu tố liên quan đến điều trị Methadone liều cao ở bệnh nhân là nơi điều trị là phòng khám nội thành (aOR = 19,8; 95% CI 6,44 – 61,3; p < 0,01); hình thức sử dụng ma túy trước điều trị là tiêm chích (aOR = 6,47; 95% CI 3,61 - 11,58; p < 0,01); thời gian sử dụng ma túy dưới 5 năm (aOR = 2,49; 95% CI 1,32 - 4,69); tần suất sử dụng ma túy ≥ 3 lần/ngày trước điều trị (aOR = 11,69; 95%CI 3,78 - 36,12; p < 0,01), đang điều trị ARV (aOR = 2,57; 95% CI 1,34 - 4,93; p < 0,01), đang điều trị viêm gan B (aOR = 3,54; 95%CI 1,15 - 10,88; p < 0,05), thời gian điều trị trên 10 năm (aOR = 2,00; 95% CI 1,13 - 3,52; p < 0,05) và không tuân thủ điều trị (aOR = 2,15; 95% CI 1,1 - 4,19; p < 0,05). Các cơ sở điều trị cần quan tâm đến liều methadone hiệu quả cho mỗi bệnh nhân.
Summary:
A cross - sectional descriptive study on 378 patients undergoing maintenance treatment of opiate replacement with Methadone at 04 Methadone clinics in Hai Phong City aimed to describe situation of high Methadone doses in Hai Phong City in 2022 and some related factors. The results showed that the percentage of high Methadone dose (> 120mg/day) was 45.4%, and the average daily dose of patients participating in the study was 110.70 ± 75.15 mg. Some factors related to high Methadone dose were being treated in an inner-city clinic (aOR = 19.8; 95% CI 6.44 – 61.3; p < 0.01); using injectable drugs before treatment (aOR = 6.47; 95% CI 3.61 - 11.58; p < 0.01); using drugs less than 5 years (aOR = 2.49; 95% CI 1.32 - 4.69); frequency of drug use more than 3 times/day before treatment (aOR = 11.69; 95% CI 3.78 - 36.12; p < 0.01), undergoing anti-retroviral treatment (aOR = 2.57; 95% CI 1.34 - 4.93; p < 0.01), undergoing hepatitis B treatment (aOR = 3.54; 95%CI 1.15 - 10.88; p < 0.05), duration of Methadone treatment over 10 years (aOR = 2.00; 95% CI 1.13 - 3.52; p < 0.05) and non-adherence to treatment (aOR = 2.15; 95% CI 1.1 - 4.19 ; p < 0.05). Treatment facilities need to be concerned with the effective methadone dose for each patient.
Từ khóa:
Điều trị Methadone liều cao; người sử dụng ma túy; Hải Phòng
Keywords:
High methadone dose; drug user; Hai Phong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/989
File nội dung:
o2301189.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log