Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 153
Tập 33, số 1 2023 Phụ bản

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2022

NUTRITIONAL STATUS AND FACTORS RELATED OF FIRST-YEAR MEDICAL STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2022
Tác giả: Vũ Quang Thắng, Hoàng Thị Huệ Anh, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Thùy Linh
Tóm tắt:
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 nhằm mô tả thực trạng dinh dưỡng và yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ số BMI trung bình của sinh viên nam (20,5 ± 2,8kg/m2) cao hơn có ý nghĩa so với sinh viên nữ (19,8 ± 2,3kg/m2) với p < 0,05. Tỉ lệ sinh viên thiếu năng lượng trường diễn là 23,4%; thừa cân – béo phì là 6,3%. Tỷ lệ thừa cân – béo phì của sinh viên là 6,3%. Sự khác biệt về tình trạng dinh dưỡng giữa nam và nữ; giữa sinh viên có thói quen tập thể dục và không tập thể dục có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tỉ lệ thiếu năng lượng trường diễn và thừa cân – béo phì của sinh viên Y khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng còn cao theo ngưỡng đánh giá mức độ phổ biến trong cộng đồng theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted from November 2021 to May 2022 to determine the nutritional status and related factors of first-year General Medicine students at Hai Phong University of Medicine and Pharmacy. The results showed that the mean BMI of male students (20.5 ± 2.8kg/m2) was significantly higher than that of female students (19.8 ± 2.3kg/m2). ) with p < 0.05. The percentage of students lacking energy in the field is 23.4%; overweight – obesity is 6.3%. The rate of overweight - obesity of students is 6.3%. The difference in equilibrium between men and women; between students with exercise habits and non-exercise files is statistically significant with p < 0.05. The prevalence of chronic lack of energy and overweight - obesity among first-year medical students at Hai Phong University of Medicine and Pharmacy is still high according to the threshold of common assessment in the community according to the World Health Organization.
Từ khóa:
Tình trạng dinh dưỡng; sinh viên; Trường Đại học Y dược Hải Phòng
Keywords:
Nutritional status; first-year students, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/985
File nội dung:
o2301153.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log