Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 94
Tập 33, số 1 2023

TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ LỆ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VÀ NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TUYẾN XÃ, HUYỆN TẠI TỈNH LONG AN, NĂM 2021 - 2022

CORRELATION BETWEEN COVID-19 VACCINE COVERAGE RATE AND HEALTH HUMAN RESOURCES AT COMMUNE AND DISTRICT LEVELS IN LONG AN PROVICE, 2021 - 2022
Tác giả: Huỳnh Minh Phúc, Bùi Quốc Dũng, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thanh Tuyền, Huỳnh Hữu Dũng, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Kim Nhi, Phạm Văn Hậu
Tóm tắt:
COVID-19 đang là vấn đề y tế công cộng toàn cầu và độ bao phủ vắc xin là 1 trong những biện pháp phòng chống. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả thực trạng tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 tại tỉnh Long An từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 và đánh giá mối tương quan của tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 với nguồn nhân lực y tế cơ sở. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trung bình ± độ lệch chuẩn ở các huyện có mũi 1 là 100%; mũi 2 là 99% ± 1; mũi 3 là 78% ± 6 và mũi 4 là 44% ± 9,2. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin COVID-19 có tương quan mạnh có ý nghĩa thống kê với số lượng nhân viên y tế tuyến xã với mũi 1 (r = 0,85; KTC95%: 0,60 - 0,95), mũi 2 (r = 0,86; KTC95%: 0,62 - 0,95), mũi 3 (r = 0,86; KTC95%: 0,63 - 0,95) và mũi 4 (r = 0,75; KTC95%: 0,40 - 0,91). Nguồn nhân lực y tế tuyến xã đóng vai trò lớn trong tỷ lệ tiêm phòng vắc xin COVID-19. Cơ quan chức năng cần quan tâm hơn đến nhân lực y tế tuyến xã để các chương trình mục tiêu y tế đạt kết quả tốt và cần có những nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố quyết định đến tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng.
Summary:
COVID-19 is still a global public health problem and vaccine coverage is one of the effective prevention measures. The present study sought to describe the rate of COVID-19 vaccination in Long An province from March, 2021 to December, 2022 and evaluate the correlation between the rate of COVID-19 vaccination and human resources for health. Data were collected from the reports of Department of Health of Long An on vaccination rate of COVID-19 distribution by district from March 2021 to December 2022 and human resources for health at commune and district levels. The results show that the average rate of COVID-19 vaccination of 1st dose were 100%; 2nd dose were 99% ± 1; 3rd dose were 78% ± 6 and 4th dose were 44% ± 9.2. The rate of vaccination against COVID-19 were a strong statistically significant correlation with the number of commune health workers: 1st dose (r = 0.85; CI95%: 0.60 - 0.95), 2nd dose (r = 0.86; CI 95%: 0.62 - 0.95), 3rd dose (r = 0.86; CI95%: 0.63 - 0.95) and 4th dose (r = 0.75; 95% CI: 0.40 - 0.91). Health human resources at the commune level play an important role in COVID-19 vaccination. Authorities should to pay more attention to commune health for the health target programs to achieve good results and there need to be more in-depth researchs on factors affecting the vaccine coverage rate in the community.
Từ khóa:
COVID-19; vắc xin phòng COVID-19; nhân lực y tế; Long An
Keywords:
COVID-19; vaccines against COVID-19; human resources for health; Long An
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/945
File nội dung:
o230194.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log