Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 129
Tập 33, số 1 2023

TỶ LỆ NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỪ 20 – 60 TUỔI TẠI QUẢNG BÌNH NĂM 2018

PREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION AND SOME RELATED FACTORS AMONG ADULTS AGED 20-60 YEARS OLD IN QUANG BINH PROVINCE IN 2018
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Trần Như Dương, Vũ Phong Túc, Đỗ Quốc Tiệp
Tóm tắt:
Viêm gan vi rút B là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ mắc cao trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở 1120 người trưởng thành 20 - 60 tuổi tại 4 xã thuộc hai huyện Minh Hoá và huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi cấu trúc và được xét nghiệm máu tìm kháng nguyên HBsAg. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ HBsAg (+) là 7,9%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B với độ tuổi, nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan B cao hơn ở nhóm tuổi 41 - 50; những người có trình độ học thấp và những người có tiền sử xăm mình có nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan B cao hơn. Cần đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cũng như tuyên truyền phòng bệnh cho những nhóm nguy cơ cao nhiễm vi rút viêm gan B.
Summary:
Hepatitis B virus (HBV) disease is one of the dangerous infectious diseases with a high prevalence worldwide as well as in Vietnam. This cross-sectional study aimed to describe the prevalence of HBV infection among 1120 adults aged 20 – 60 years old in 4 communes of two Minh Hoa District and Quang Trach District, Quang Binh Province from Januarry, 2018 to August, 2018. The research subjects were interviewed using a structured questionnaire and tested for HBsAg antigen. The results showed that the prevalence of HBV infection was 7.9%. There was a statistically significant association between hepatitis B virus infection and participants’age, the risk of HBV infection was higher in the age group of 41-50, the people with a low education level and those with a history of tattooing had a higher risk of HBV infection. It is necessary to promote vaccination as well as propagate disease prevention for groups at high risk of hepatitis B virus infection.
Từ khóa:
Viêm gan vi rút B; vi rút; Quảng Bình
Keywords:
Hepatitis B virus; virus; Quang Binh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/949
File nội dung:
o2301129.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log