Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 170
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ THỰC HÀNH Ở THAI PHỤ VIÊM ÂM ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC, TƯ VẤN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

CLINICAL, PARA - CLINICAL SYMPTOMS AND PRACTICES OF VAGINITIS AMONG PREGNANTS WOMEN AND COUSELLING, CARE SERVICE AT THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2022
Tác giả: Trần Thị Thúy, Phạm Phương Lan, Lê Thị Bình, Dương Lan Dung, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Văn Liệp
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 230 thai phụ đến khám viêm âm đạo tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (PSTW) từ 09/2022 - 12/2022 nhằm mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực hành ở thai phụ viêm âm đạo và công tác chăm sóc, tư vấn tại Bệnh viện PSTW năm 2022. Tuổi trung bình của thai phụ là 28,21 ± 4,62, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm âm đạo phổ biến là lượng khí hư nhiều (86,1%); khí hư có mùi hôi (86,1%); đau khi giao hợp (77,4%) và bất thường khi đi tiểu là 70,4%. Kết quả soi tươi gồm vi khuẩn (85,2%) và nấm (14,8%). Phụ nữ có tiền sử nạo phá thai mắc viêm âm đạo cao hơn 3,96 lần so với phụ nữ không có tiền sử (OR = 3,96, CI: 1,32 - 11,90). Công tác chăm sóc và tư vấn thai phụ viêm âm đạo ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương được bệnh nhân đánh giá tốt chiếm 83,6%; và chưa tốt chiếm 16,4%. Cần tăng cường tư vấn thêm cho thai phụ về điều trị bệnh viêm âm đạo, nhất là cách đặt thuốc.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 230 pregnant women, who visited for vaginitis at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology (NHOG) from September to December 2022, to describe some clinical, para - clinical symptoms and practices and the current status of care and counseling at NHOG. The average age of participating pregnant women was 28.21 ± 4.62 with an education level from high school. Common clinical and subclinical characteristics of vaginitis include a high amount of vaginal discharge (86.1%); foul-smelling discharge (86.1%); pain during intercourse (77.4%) and abnormal urination in 70.4%. Pathogen for vaginitis was mainly bacteria (85.2%) and fungi (14.8%). Women with a history of abortion had vaginitis 3.96 times higher than women with no history (OR = 3.96, CI: 1.32 - 11.90). The care and counseling of pregnant women with vaginitis at the NHOG were assessed by patients that good accounted for 83.6%, and not good accounted for 16.4%. It is recommended that healthcare workers should give patients more advice on the treatment of vaginitis, especially how to insert the medication.
Từ khóa:
Thai phụ; viêm âm đạo; yếu tố liên quan
Keywords:
Pregnant women; vaginitis; risk factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1167
File nội dung:
o2303170.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log