Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 131
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DUNG DỊCH SILVER DIAMINE FLOURIDE 38% Ở HỌC SINH 6 - 7 TUỔI MẮC SÂU RĂNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ABILITY OF 38% SILVER DIAMINE FLOURIDE SOLUTION AMONG 6 - 7 YEAR OLD STUDENTS WITH TOOTH DECAY AT A PRIMARY SCHOOL, HAI DUONG CITY
Tác giả: Vũ Đình Tuyên, Ngô Văn Toàn, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Trang, Lê Đức Thuận, Nguyễn Thị Mai, Hà Thị Chinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dung dịch Silver Diamine fluoride (SDF) 38% đến vi khuẩn ở học sinh 6 - 7 tuổi mắc sâu răng sau 24 giờ, tại một trường tiểu học ở Thành phố Hải Dương. Thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng chứng áp dụng mô hình so sánh trước và sau can thiệp. Nghiên cứu thực hiện trên 50 học sinh sâu răng, mẫu bệnh phẩm được lấy tại lỗ sâu trước và sau can thiệp SDF 38% 24 giờ được nuôi cấy bằng môi trường chọn lọc và đặc biệt sử dụng máy MADLI TOF để định danh vi khuẩn. Kết quả xác định được 19 học sinh có mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn gây sâu răng trước can thiệp và 3 học sinh có mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn gây sâu răng sau can thiệp. Kết luận dung dịch SDF 38% kháng khuẩn hiệu quả tác động giảm tỷ lệ vi khuẩn gây sâu răng. Cần tiếp tục thực hiện những nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dung dịch SDF 38% trong thời gian dài hơn.
Summary:
The study aimed to evaluate the antibacterial effect of 38% Silver Diamine fluoride (SDF) solution on bacteria among 6 - 7 year old students with tooth decay after 24 hours, at primary School, Hai Duong City. Methods: Design of a non - controlled clinical intervention study applying a comparative model before and after the intervention. The study was carried out on 50 students with caries, samples taken at wormholes before and after SDF intervention 38% 24 hours were cultured with selective media and especially using MADLI TOF machine to identify bacteria. Results: 19 students had samples that were positive for bacteria causing tooth decay before the intervention and 3 students had samples that were positive for bacteria causing tooth decay after the intervention. Conclusion: 38% antibacterial SDF solution effectively reduces the rate of bacteria that cause tooth decay. Further studies are needed to evaluate the antibacterial efficacy of 38% SDF solution over a longer period of time.
Từ khóa:
Sâu răng; Streptococcus mutans; Streptococcus sobrinus; SDF 38%
Keywords:
Tooth decay; cavities; Streptococcus mutans; Streptococcus sobrinus; SDF 38%
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1160
File nội dung:
o2303131.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log