Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 60
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

HIỆU QUẢ CAN THIỆP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH (2018 - 2019): PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÁC BIỆT TRONG KHÁC BIỆT

EFFECTIVENESS OF INTERVENTION TO IMPROVE PEOPLE'S SATISFACTION IN USING HEALTH INSURANCE EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES AT COMMUNE HEALTH STATION OF MAI CHAU DISTRICT, HOA BINH PROVINCE (2018 - 2019): THE DIFFERENCE - IN - DIFFERENCES METHOD
Tác giả: Đào Văn Dũng, Nguyễn Thị Thùy Dương, Tạ Văn Thượng, Phạm Thị Thanh Duyên, Đào Thị Mai Hương, Phạm Phương Lan, Phạm Thị Minh Phương, Tống Thị Hà, Lại Thị Minh, Lê Hồng Nga, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Anh Tuấn, Trần Hoàng Mỹ Liên, Bùi Thanh Thúy
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá sự hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT sau can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại TYT xã huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (2018 - 2019). Nghiên cứu can thiệp cộng đồng xây dựng và thực hiện quy trình cải tiến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm tại trạm y tế xã cũng như đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ được triển khai tại các trạm y tế xã thuộc huyện can thiệp Mai Châu và huyện đối chứng Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trong năm 2018 - 2019. Bằng phương pháp phân tích khác biệt trong khác biệt, nghiên cứu đã chứng minh can thiệp có hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ hài lòng về dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân sau can thiệp đã tăng lên 8,59%, chỉ số DD (difference in differences) là 6,23% (p < 0,05). Người dân tại các xã nhận can thiệp có điểm đánh giá sự hài lòng của họ tăng lên có ý nghĩa thống kê, trong đó về cơ sở vật chất tăng 6,92 điểm, về niềm tin với trạm y tế xã tăng 6,2 điểm, về trình độ chuyên môn của cán bộ trạm y tế xã tăng 6 điểm, về thủ tục, quy trình khám bệnh, chữa bệnh tăng 5,84 điểm, về truyền thông và tư vấn của trạm y tế xã tăng 6,39 điểm. Điểm số hài lòng chung cả 5 nhóm yếu tố tăng lên 6,08 điểm so với người dân tại các xã không được nhận can thiệp (p < 0,01).
Summary:
This study evaluated the effectiveness of intervention to improve people’s satisfaction in using health insurance examination and treatment services at commune health station using a randomized controlled trial design in Mai Chau intervention district and Tan Lac control district, Hoa Binh province in 2018- 2019. By using the difference - in - differences (DD) analyzing method, the study had reported a signinficant effectiveness of the intervention, the satisfaction rate of health insurance examination and treatment services of people after the intervention increased to 8.59%, the DD index was 6.23% (p < 0.05). The residents in the intervened communes showed a statistically significant increases in their satisfaction scores, in which facilities increased 6.92 score, trust in commune health stations increased 6.2 score, professional qualifications of commune health station staff increased 6 score, In terms of procedures, the process of medical examination and treatment increased 5.84 score, communication and consultation of commune health stations increased 6.39 score. Overall satisfaction scores across all 5 factor groups increased to 6.08 score compared to people in communes not receiving the intervention (p < 0.01).
Từ khóa:
Khám bệnh; chữa bệnh bảo hiểm y tế; hài lòng của người dân; hiệu quả can thiệp; tỉnh Hòa Bình
Keywords:
Medical examination; health insurance treatment; people’s satisfaction; intervention efficiency; Hoa Binh province
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1152
File nội dung:
o230360.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log