Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 107
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG NHIỄM GIUN MÓC/MỎ Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ TẠI TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2021

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE RELATED TO HOOKWORM INFECTION AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN QUANG NAM PROVINCE 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Văn Kiệm, Hồ Thị Sương, Phạm Quang Thái, Cao Bá Lợi
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang về kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) trên đối tượng phụ nữ từ 18 đến 45 tuổi có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện trong năm 2021 với mục tiêu mô tả kiến thức, thái độ với thực hành phòng chống nhiễm giun móc/mỏ. Kết quả có 1980 phụ nữ được phỏng vấn và hoàn thành bảng câu hỏi. Trong đó chỉ có 25,51% phụ nữ đã nghe thông tin về giun móc/mỏ. Nguồn thông tin từ truyền hình, phát thanh chiếm cao nhất 14,44%, sách báo, internet 12,27%, cán bộ y tế 10,51%, người thân bạn bè là 7,98% và khác 0,3%. Các đối tượng nghiên cứu có kiến thức đúng về giun móc/mỏ là 20,66%. Thái độ và thực hành đúng trong phòng chống loài giun này lần lượt là 71,46% và 1,62%. Kết luận: Những người tham gia nghiên cứu có thái độ đúng về bệnh giun móc/mỏ ở mức độ cao. Tuy nhiên, thực hành và kiến thức trong phòng chống giun móc/mỏ còn ở mức thấp. Vì vậy, cần có các chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe để cải thiện sự hiểu biết cho người dân.
Summary:
Knowledge, attitude and practice (KAP) study of women aged 18 to 45 years old with household registration in Quang Nam province was carried out in 2021. The aim of this study was describe knowledge, attitudes and practices in prevention of hookworm. There were 1980 women who were interviewed and completed the questionnaire. The questionnaires revealed that information resources on hookworm infection included televisions and radio 14.4%, newspapers and internet 12.27%, public health officers 10.51%, relatives and friends 7.98% and others 0.3%. Twenty point sixty-six percent of the population had a good level of hookworm knowledge. The attitude in hookworm prevention and control were also at a good level 71.46%. The practice in hookworm prevention and control were 1.62%. Conclusion: The persons studied have a high level of hookworm knowledge and positive attitude. However, the practice in hookworm prevention and control were at a low level. Therefore, improvement is required regarding education are necessary to improve people’s understanding.
Từ khóa:
Kiến thức - thái độ - thực hành; nhiễm giun móc; giun mỏ; Quảng Nam
Keywords:
Knowledge - attitude - practice; hookworm infection; Quang Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1157
File nội dung:
o2303107.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log